Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Spotkanie środowiska opozycji antykomunistycznej w Starachowicach
7 września br., pomimo niesprzyjającej pogody odbyło się trzecie już coroczne spotkanie  środowiska starachowickiej opozycji antykomunistycznej lat 80-tych. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie „Wolni i Solidarni 1980-1989”. Tematy dyskusji dotyczyły głównie „Ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej” które weszła w życie 31 sierpnia br. oraz działań środowiska. Padło wiele pomysłów m.in. dotyczących gromadzenia pamiątek i dokumentów. Uczestnicy przyjęli „Deklarację starachowickiego środowiska opozycji antykomunistycznej” . Wspomnieniom i rozmowom nie było końca, a „Mury” i  „Zielona WRONa”  do późnej nocy rozbrzmiewały w mroku.
 
Deklaracja
starachowickiego środowiska opozycji antykomunistycznej
 
My, ludzie starachowickiej opozycji antykomunistycznej z lat 80-tych, świętując 35 rocznicę narodzin „Solidarności” uznajemy potrzebę  podjęcia stałych działań zmierzających do przypominania i upamiętniania ludzi i wydarzeń, które doprowadziły do odzyskania niepodległości. 
 
Widząc zagrożenia wynikające z fałszowania historii będziemy dążyć do pokazania udokumentowanej prawdy o wydarzeniach lat 80-tych. Za niezbędne uznajemy współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej oraz NSZZ „Solidarność”.
 
Zdając sobie sprawę, z coraz gorszej sytuacji ludzi opozycji antykomunistycznej lat
80-tych, deklarujemy podjęcie działań umożliwiających pomoc naszym koleżankom
i kolegom związanych z dawną opozycją.
 
Jednocześnie deklarujemy aktywny udział we wszelkich działaniach, dotyczących naszego Środowiska a także chęć współpracy i współdziałania z innymi istniejącymi oraz powstającymi w przyszłości środowiskami i organizacjami skupiającymi ludzi antykomunistycznej opozycji. Przyjmujemy wsparcie organizacyjne Stowarzyszenia „Wolni i Solidarni 1980-1989”
 
Uznajemy, że nasze ideały  z „Sierpnia’80” są wciąż żywe i aktualne a najwyższymi wartościami są Bóg, Honor i Ojczyzna.
 
Starachowice  7 września 2014r.
 
""          ""