Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 „Solidarność” walczy o edukację

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” kontynuuje protest przeciwko wprowadzaniu reformy programowej ograniczającej w szkołach Ponadgimnazjalnych treści języka polskiego, historii i innych przedmiotów oraz pozbawiającej uczniów klas pierwszych liceów ogólnokształcących dalszego kształcenia ogólnego na rzecz jednokierunkowego rozwoju.

25 kwietnia br. we wszystkich województwach przedstawiciele NSZZ "Solidarność" złożyli petycje do Rządu RP z żądaniem wycofania reformy programowej w szkołach ponadgimnazjalnych.

W województwie świętokrzyskim delegacja Sekcji Regionalnej NSZZ "Solidarność" Oświaty i Wychowania z przewodniczącym Henrykiem Ślusarskim i szefem Regionu Świętokrzyskiego Waldemarem Bartoszem również złożyła petycję do Premiera Donalda Tuska na ręce wojewody Bożentyny Pałki-Koruby.

Następną akcją protestacyjną będzie ogólnopolska pikieta przed Ministerstwem Edukacji Narodowej zaplanowana na 7 maja.

 

 

 

Kielce, dnia 25.04.2012r.
 
Pan Donald Tusk
Premier RP
Warszawa
 
 
PETYCJA
 
Koalicja na Rzecz Polskiej Szkoły, jednocząca środowiska solidarnościowe, młodzieżowe, niepodległościowe wobec braku reakcji rządu na liczne protesty trwające od 2008 roku, stanowczo żąda uchylenia rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej:
•         z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego,
•         z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania.
Uważamy, że uczniowie i ich rodzice poniosą bezpośrednie konsekwencje tej wyjątkowo źle przygotowanej reformy.
Obecny rząd wraz z kierownictwem MEN zniszczył dobrze działający system edukacji w Polsce, a teraz niszczy jakość pracy polskiej szkoły. Szczególnie niebezpieczne są ograniczenia treści języka polskiego i historii, których naturalną konsekwencją jest ograniczenie tożsamości narodowej młodych Polaków. Pozbawienie absolwentów pierwszej klasy liceów ogólnokształcących dalszego kształcenia ogólnego na rzecz jednokierunkowego rozwoju może skutkować dla wielu z nich załamaniem dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej.
Ponadto, zmiany te grożą infantylizacją społeczeństwa i drastycznym ograniczeniem mobilności młodego pokolenia na krajowym i europejskim rynku pracy.
Apelujemy o podjęcie dialogu i merytorycznej debaty o kształcie polskiej oświaty, zwracając jednocześnie uwagę na niezrozumiałe, kontrowersyjne i szkodliwe decyzje Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Oświata jest dobrem całego narodu, gwarancją naszej tożsamości i systematycznego rozwoju. Konstytucyjną odpowiedzialność za jej stan ponosi rząd.
 
Przewodniczący
Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ "Solidarność"Regionu Świętokrzyskiego
(-)Henryk Ślusarski