Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Seminarium informacyjne "Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw w Programie Kapitał Ludzki"

Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym seminarium informacyjnym, którego celem jest zaprezentowanie możliwości dofinansowania projektu w ramach Poddziałania 8.1.1  (konkursu objętego pomocą publiczną), którego odbiorcami są przedsiębiorcy oraz ich pracownicy.

Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym seminarium informacyjnym, którego celem jest zaprezentowanie możliwości dofinansowania projektu w ramach Poddziałania 8.1.1  (konkursu objętego pomocą publiczną), którego odbiorcami są przedsiębiorcy oraz ich pracownicy.

W ramach tego Poddziałania  możliwe jest sfinansowanie projektów zakładających:

  • ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
  • Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi).

Podczas seminariów informacyjnych, przedstawiciele Regionalnego Ośrodka EFS w Kielcach omówią możliwości finansowania projektów nakierowanych na rozwój pracowników przedsiębiorstw w ramach Podziałania 8.1.1 Programu Kapitał Ludzki. Przedstawią również zasady planowania projektu i konstrukcję budżetu projektu oraz nowy wzór wniosku o dofinansowanie projektu. W trakcie seminarium omówiona zostanie także pomoc publiczna w projektach nakierowanych na rozwój kadry przedsiębiorstw. Pracownicy Regionalnego Ośrodka EFS w Kielcach przedstawią zakres działań objętych pomocą publiczną oraz możliwości finansowania wkładu własnego w projekcie w formie pieniężnej lub niepieniężnej.

W seminarium tym mogą brać udział przedstawiciele instytucji z terenu miasta Kielce lub powiatów: jędrzejowskiego, kieleckiego, koneckiego, pińczowskiego, skarżyskiego, starachowickiego i włoszczowskiego.

Do udziału w seminarium zapraszamy wszystkie osoby, zainteresowane możliwościami uzyskania dofinansowania w ramach Poddziałania 8.1.1 (konkursu objętego pomocą publiczną). Udział w seminarium jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i piśmiennicze oraz przerwę kawową. Seminarium odbędzie się 28 lutego w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 109A.
Zgłoszenia na seminarium przyjmowane są pod numerem tel. 41 361 04 92 wew. 22, 24 lub pocztą elektroniczną na adres: info_kielce@roefs.pl.

Szczegółowy program seminarium