Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 4(1417) 23 stycznia 2024 5 Samorządna Rzeczpospolita – idea „Solidarności”

Kazimierz Pasternak

Zarząd Regionu Świętokrzyskiej „Solidarności” obradował 9 stycznia 2024r. Po przyjęciu porządku posiedzenia Waldemar Bartosz – przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, dokonał podsumowania związkowej skuteczności w realizacji zadań w 2023 roku. Nie wszystko udało się wykonać zgodnie z oczekiwaniami. Na uznanie zasługuje m.in. wieloletnia aktywność Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej, która jest jednym z organizatorów konkursu recytatorskiego i pieśni barda „Solidarności” Jacka Kaczmarskiego. Konkurs ten, organizowany w rocznicę zbrodni stanu wojennego, adresowany jest do uczniów szkół powiatu kazimierskiego. Finał rozgrywany w początku grudnia, gromadzi w kazimierskim Pałacu kultury około 400 uczestników, w tym większość to młodzież szkolna, dla której jest to zawsze „żywa”, oparta na faktach historia ponurej rocznicy stanu wojennego.

Przewodniczący następnie wskazał najważniejsze zadania, jakie są do wykonania przed Polakami i NSZZ „Solidarność”. Jednym z nich są kwietniowe wybory samorządowe, które na cztery lata przesądzają o poziomie życia lokalnych społeczności, zarówno w wymiarze gminnym jak i powiatowym, oraz wojewódzkim. To samorządy mają wielki wpływ na funkcjonowanie służby zdrowia, szkolnictwa, zakładów pracy czy ośrodków pomocowych. Dlatego konieczna jest troska i zaangażowanie w przygotowanie i wybory najlepszych gremiów samorządowych. Przypomnieć tu należy o historycznej decyzji I Krajowego Zjazdu NSZZ „Solidarność” w gdańskiej Hali Olivia wpisującej się w budowę fundamentu Samorządnej Rzeczpospolitej.

Mieczysław Gójski – zastępca przewodniczącego zaapelował, w szczególności do delegatur Zarządu Regionu, o podejmowanie w dniu 19 października br. skonkretyzowanych inicjatyw w lokalnych społecznościach dla upamiętnienia kapłana – męczennika, błogosławionego patrona NSZZ „Solidarność” – ks. Jerzego Popiełuszki. W 2024 roku szczególnie wspominamy księży niezłomnych: ks. arcybiskupa Antoniego Baraniaka i ks. Jerzego Popiełuszkę.

Pierwsze w nowym roku posiedzenie Zarządu to okazja do zapoznania Zarządu ze zmianami w przepisach prawa pracy jakie już obowiązują od 1 stycznia 2024r. Zadanie to, z bardzo dobrym skutkiem od wielu lat, realizuje Zdzisława Gątkiewicz z Biura Konsultacyjno – Negocjacyjnego Zarządu Regionu Świętokrzyskiej „Solidarności”.

Z kolei, realizując program posiedzenia, Artur Jopek – zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu, przedstawił harmonogram szkoleń w miesiącu styczniu na terenie naszego Regionu, zarówno podstawowych jak i specjalistycznych, adresowanych do podstawowych jednostek organizacyjnych Świętokrzyskiej „Solidarności”.

W sprawach różnych przewodniczący Waldemar Bartosz zwrócił się apelem o przekazanie 1,5% odpisu z rocznego rozliczenia podatkowego na rzecz Fundacji „Dla dobra wspólnego’, która służy pomocą dla osób dotkniętych dramatem losowym, czy trudną sytuacją materialną.

Kolejne posiedzenie Zarządu Regionu zaplanowano na 6 lutego 2024r.