Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 6(1418) 6 lutego 2024 5 Rozważania Biblijne

VI Niedziela zwykła, rok B, 11 lutego 2024r.

Kpł 13, 1-2. 45-46 Odosobnienie trędowatego

1Kor 10, 31- 11, 1 Paweł naśladowcą Chrystusa

Mk 1, 40-45 Uzdrowienie trędowatego

Jezus oczyścił nas z wszelkiego zła, w tym od trądu grzechu!

Słowo Boże na dzisiejszą niedzielę ukazuje nam Boże rozwiązanie na zło, którego symbolem jest trąd. W Starym Testamencie sam trąd był konsekwencją grzechu człowieka. Osoba chorując na trąd stawała się „nieczysta” i zostawała wykluczona ze wspólnoty żydowskiej. Trędowaty przeżywał wielki dramat osamotnienia. Dopiero przyjście Jezusa, zmieniło radykalnie sytuację i stan życia wszystkich grzeszników, w tym i trędowatych. Chrystusa głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym, leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Jezus wziął na siebie nasze grzechy i choroby, wszelką nieczystość, także wynikającą z trądu i sam stając się „grzechem” jak mówi św. Paweł Apostoł, czyni nas ludzi, grzeszników, chorych na trąd grzechu, sprawiedliwością Bożą.

Jezus chce nas oczyścić z wszelkiego trądu grzechu!

Ale, czy my chcemy, żeby On nas całych, do końca oczyścił?

Z modlitwą w JEZUSIE-SŁOWIE! – Ks. Konrad Walerczak