Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 47(1414) 19 grudzień 2023 5 Rozważania Biblijne

IV Niedziela Adwentu. Wigilia Narodzenia Pańskiego, rok B, 24.12.2023r.

2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie.
Rz 16, 25-27 Tajemnica ukryta dla dawnych wieków została objawiona
Łk 1, 26-38 Maryja pocznie i porodzi Syna

Przyjmijmy JEZUSA na wzór i za wstawiennictwem Maryi!

Postaci Adwentowe, Izajasz, Jan Chrzciciel, Józef i szczególnie Maryja pomagają nam radośnie oczekiwać i przygotować się na głębsze przyjęcie Jezusa, w tajemnicy Jego Wcielenia.

W Ewangelii na dzisiejszą IV Niedzielę Adwentu, która jest zarazem Wigilią Narodzenia Pańskiego, słyszymy o zwiastowaniu Maryi, która jako pierwsza z nas ludzi przyjmuję Dobrą Nowinę o Jezusie skierowaną do niej przez Archanioła Gabriela. Maryja znalazła jako pierwsza, pełnię łaski u Boga, którą jest Jezus. Zgodziła się z wiarą w słowo Boże, którą wyraziła w słowach: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”, przyjąć Jezusa za sprawą Ducha Świętego, najpierw do swego serca, a potem do swojego łona. To dzięki Maryi, każdy z nas ludzi według Bożej kolejności może także spotkać Chrystusa przez posłuszeństwo wiary i przyjąć Go w tajemnicy Jego Wcielenia, w łasce Jego pierwszego przyjścia.

Pozwólmy, aby przychodzący Jezus, w Wigilię Rocznicy Jego Narodzenia, zastał nas otwartymi sercami i wielką wiarą, aby, nam małym sługom Pańskim, zawsze stawało się w życiu według słów Bożych, abyśmy przyjęli w Jezusie, obfitość łaski uświęcającej i trwali w Nim w pełnej Komunii sakramentalnej i życiowej.

Uroczystość Narodzenia PAŃSKIEGO, rok B, 25.12.2023 r.

Iz 52,7-10 Cała ziemia zobaczy zbawienia Boże
Hbr 1,1-6 Bóg przemówił do nas przez Syna
J 1,1-18 Słowo stało się Ciałem

JEZUS-SŁOWO, które stało się Ciałem, zamieszkał między nami!

Nie lękajmy się! Oto nowonarodzony Jezus, który jest jedynym zbawicielem, Panem i Mesjaszem to odwieczne słowo ojca, Syn Boży, który stał się człowiekiem dla każdego z nas.

Oto Największa Dobra Nowina: Jezus-Słowo, stało się ciałem i zamieszkał między nami! Jezus, będąc Synem Bożym, stał się Człowiekiem, jednym z nas, przyszedł do nas, abyśmy Go mogli przyjąć z wiarą i miłością jako nasze zbawienie. On sam daje moc, abyśmy w Nim stawali się dziećmi Bożymi. Cała ziemia zaczyna widzieć swego Zbawiciela.

Jezus, który przyszedł do nas w znaku Żłóbka, Przychodzi teraz szczególnie w znaku Eucharystii, czyli w Najświętszym Sakramencie.

ON narodził się dla mnie, abym cały odrodził się w Nim, dla Niego.

Z modlitwą w JEZUSIE-SŁOWIE! Ks. Konrad Walerczak