Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Relikwie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki w Łopusznie
Relikwie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, patrona Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, zostały uroczyście wprowadzone do kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie. Proboszczem w parafii jest ks. kanonik Ireneusz Jakusik. Ceremonia odbyła się w niedzielę, 7 lipca 2019r.
W uroczystości licznie uczestniczyli parafianie a także przedstawiciele Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" z przewodniczącym Waldemarem Bartoszem i jego zastępcą Mieczysławem Gójskim. Organizacjom związkowym „Solidarności” towarzyszyły również poczty sztandarowe. Także przedstawiciele szkół z województwa świętokrzyskiego, które mają, jako patrona ks. Jerzego Popiełuszkę przybyli na uroczystość wraz ze sztandarami.
Uczestnikami ceremonii były także władze samorządowe Gminy Łopuszno z wójtem – p. Ireną Marcisz.
Uroczystościom przewodniczył ks. proboszcz Jarosław Strojny z Dobrzeszowa.

 

""

 

""

 

""

 

""

 

""

 

""""