Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Ratownicy medyczni protestują
W Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach 24 maja 2017r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Organizacji Związkowych działających w ŚCRMiTS: NSZZ „Solidarność”, NSZZ Pracowników ŚCRMiTS Oddział w Końskich, NSZZ Pracowników Transportu Sanitarnego przy ŚCRMiTS. W spotkaniu uczestniczyła Dyrektor ŚCRMiTS w Kielcach Pani Marta Solnica.
Wspólna reprezentacja związkowa podjęła następujące decyzje:
1. Przystąpić od dnia 24 maja 2017r., od godziny 16.00 do akcji protestacyjnej;
2.Akcja protestacyjna polegać będzie na:
– oznaczeniu ambulansów sanitarnych biało-czerwonymi wstążkami,
– wykonywaniu czynności zawodowych w czarnych koszulkach,
– przekazywaniu informacji o przyczynach podjętej akcji (także w formie ulotek);
3.Akcja protestacyjna nie wpłynie na bezpieczeństwo pacjentów oraz na jakość i szybkość podejmowanych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego działań ratunkowych.
 
Przyczyną podjętej akcji jest niedofinansowanie systemu ratownictwa medycznego, który od 7 lat uzyskuje środki na niezmienionym poziomie, gdy w innych działach ochrony zdrowia finansowanie znacznie wzrosło. Powoduje to, że zarobki pracowników systemu, ratowników medycznych, od wielu lat pozostają na niezmienionym poziomie i zmuszeni są oni do pracy na kilku etatach lub w wymiarze pracy przekraczającym normy. Ponieważ ratownictwo medyczne finansowane jest z budżetu państwa, akcja protestacyjna ma na celu wskazanie Ministrowi Zdrowia, że konieczne jest zwiększenie środków na ten cel, tak by pracodawcy mieli możliwość wywiązania się ze swoich obowiązków wobec zatrudnianych ratowników medycznych.
 
Za wspólną reprezentację związkową
Jacek Gawłowski