Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 24 (1438) 11 czerwca 2024 5 „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

XVI edycja Konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” została rozstrzygnięta. Uroczysta gala, podczas której zostaną wręczone laureatom statuetki odbędzie się 18 czerwca 2024r. w Warszawie, w Pałacu Prezydenckim, w Sali Kolumnowej, przy udziale Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy.

W Regionie Świętokrzyskim NSZZ „Solidarność” tytuł „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” w XVI edycji Konkursu został przyznany dla dwóch firm:

– Iskra-Centrum Narzędzi Specjalnych Sp. z o.o. w Kielcach,

– Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A. w Morawicy.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”. Wyróżnione firmy szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny. Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech lat, od daty przyznania. Laureaci poprzednich edycji Konkursu mogą ponownie ubiegać się o przyznanie Certyfikatu po wygaśnięciu wspomnianego wyżej okresu.

W 2008r. Prezydent RP Lech Kaczyński objął konkurs swym patronatem, odtąd nieprzerwanie odbywa się on pod honorowym patronatem urzędującego Prezydenta RP.