Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” – 13. edycja konkursu

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” decyzją Prezydium KK rozpoczęła na początku września 13 edycję konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom.
Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”. Jest to jedyna nagroda, do przyznania której pracodawców nominują sami pracownicy. Wyróżnione firmy szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny. Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech lat, od daty przyznania. Laureaci poprzednich edycji Konkursu mogą ponownie ubiegać się o przyznanie Certyfikatu po wygaśnięciu wspomnianego wyżej okresu.
Certyfikat można też stracić, jeśli postępowanie pracodawcy zacznie być sprzeczne z ideą konkursu, w firmie łamane będą prawa pracownicze oraz zasady dialogu społecznego.

Zgłoszenia rozpatrywane będą według kryteriów określonych w załączniku nr 2 do regulaminu – przez Komisję Certyfikacyjną, pod przewodnictwem Piotra Dudy, przewodniczącego KK NSZZ "Solidarność".

Ankiety zgłoszeniowe (załącznik nr 1 do Regulaminu) należy przesyłać na adres: Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, z dopiskiem: Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” lub pocztą elektroniczną na adres: certyfikat@solidarnosc.org.pl w terminie do 31 grudnia 2020 roku.
Regulamin Konkursu wraz z załącznikami można pobrać z internetowej strony Komisji Krajowej (http://www.solidarnosc.org.pl/pracodawca-przyjazny)

(info: www.solidarnosc.org.pl)

 

Pracodawcom z terenu objętego działaniem Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" tytuł Pracodawca Przyjazny Pracownikom przyznany został 23 razy. Oto wykaz uhonorowanych tym zaszczytnym tytułem.

Laureaci wszystkich edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom
z Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"

L.p.

Laureat

Siedziba

Edycja konkursu

Data przyznania certyfikatu

1.                   

Iskra‐Centrum Narzędzi Specjalnych Sp. z o.o.

Kielce

XII

2019‐11‐12

2.                   

Kopalnia Wapienia "Morawica" S.A.

Morawica

XII

2019‐11‐12

3.                   

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielce

Kielce

XI

2019‐02‐19

4.                   

Grupa Azoty

Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A.

Grzybów

XI

2019‐02‐19

5.                   

Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Świętokrzyski

Skarżysko‐Kamienna

X

2017‐12‐07

6.                   

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Warszawa

X

2017‐12‐07

7.                   

Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie

Jędrzejów

X

2017‐12‐07

8.                   

Kopalnia Wapienia "Morawica" Spółka Akcyjna

Morawica

IX

2017‐01‐09

9.                   

Iskra‐Centrum Narzędzi Specjalnych Sp. z o.o.

Kielce

VIII

03.12.2015

10.               

Mesko Spółka Akcyjna

Skarżysko‐Kamienna

VIII

03.12.2015

11.               

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu

Sanitarnego w Kielcach

Kielce

VII

01.12.2014

 

12.               

Odlewnie Polskie S.A.

Starachowice

VII

01.12.2014

13.               

Dom Pomocy Społecznej

Włoszczowa

VII

01.12.2014

14.               

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp z o.o.

Kielce

VI

14.10.2013

15.               

NSK Bearings Polska S.A.

Kielce

VI

14.10.2013

16.               

Dolina Nidy Sp. z o.o.

Leszcze

V

24.09.2012

17.               

Kopalnia Wapienia "Morawica" S.A.

Morawica

V

24.09.2012

18.               

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Kielce

V

24.09.2012

19.               

Odlewnie Polskie S.A.

Starachowice

IV

05.09.2011

20.               

CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o.o.

Ostrowiec Świętokrzyski

III

13.05.2010

21.               

Nadleśnictwo Włoszczowa

Włoszczowa

II

05.03.2009

22.               

Kopalnia Wapienia "Morawica" S.A.

Morawica

II

05.03.2009

23.               

Zakłady Metalowe "MESKO" S.A.

Skarżysko‐Kamienna

I

12.12.2007