Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Posłanie z okazji Międzynarodowego Dnia Solidarności Ludzi Pracy

125 lat temu – 1 maja 1886r. na ulice Chicago wyszli robotnicy, również emigranci z Polski, aby domagać się ośmiogodzinnego dnia pracy, godziwych zarobków i bezpiecznej pracy.

125 lat temu – 1 maja 1886r. na ulice Chicago wyszli robotnicy, również emigranci z Polski, aby domagać się ośmiogodzinnego dnia pracy, godziwych zarobków i bezpiecznej pracy. Od tego momentu pierwszy dzień maja przypomina tamte zajścia, ale też służy refleksji nad współczesnymi problemami świata pracy. Na ziemiach polskich już w 1890r. pracownicy domagali się sprawiedliwości i niepodległości kraju. W II Rzeczpospolitej dniem tym władali robotnicy. W czasach PRL-u symbol ów, podobnie jak inne, został skradziony i zamieniony w galówkę partii komunistycznej. Dopiero Sierpień 1980r. pozwolił na odzyskiwanie znaczenia święta 1 Maja. W okresie stanu wojennego, tak jak przed 1918r. był wołaniem o wolną i sprawiedliwą Polskę. Dziś w wolnym kraju jako wolni ludzie wołamy o sprawiedliwe ułożenie spraw publicznych. W roku obecnym symbolicznego znaczenia dodaje temu dniu fakt wyniesienia na ołtarze wielkiego Polaka, przyjaciela NSZZ "Solidarność" – Jana Pawła II. Symbolika ta niesie za sobą również konkretne treści zapisane w społecznych encyklikach Jana Pawła II: Laborem exercens (1981r.), Solicitudo rei socialis (1987r.), Centesimus annus (1991r.). Prymat pracy nad kapitałem a człowieka nad zyskiem stanowi trzon tego nauczania i jednocześnie jest przesłanką do dalszej działalności „Solidarności”.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” składa hołd Janowi Pawłowi II i wdzięczność za beatyfikację. Pragnie też oprzeć swą działalność na Jego przesłaniu, iż »władza przechodzi z rąk do rąk, a robotnicy, rolnicy, nauczyciele, służba zdrowia i wszyscy inni pracownicy, bez względu na to kto sprawuje władzę w kraju, oczekują pomocy w obronie ich praw. Tu nie może zabraknąć „Solidarności”« (przemówienie Jana Pawła II do NSZZ "Solidarność" z 11 listopada 2003r.).

Współczesne problemy społeczne: rosnące ubóstwo, drożyzna, bezrobocie wymagają reakcji i odpowiedzi. W Międzynarodowym Dniu Solidarności Ludzi Pracy apelujemy do wszystkich pracowników, bezrobotnych i ludzi dobrej woli o liczne poparcie pracowniczych dążeń. Będziemy je publicznie wyrażać 25 maja br. w stolicy województwa – w Kielcach. Apelujemy więc o liczny udział w tym wydarzeniu, dając w ten sposób wyraz solidarności z ludźmi pracy, bezrobotnymi i przeżywającymi trudności.

 

Kielce, 1 Maja 2011r.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"
 
Waldemar Bartosz
Przewodniczący