Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Posłanie na 1 maja 2015r. – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy

W tym roku mija właśnie 125 lat od pierwszych międzynarodowych wystąpień robotniczych w obronie interesów pracowniczych jak również 60 lat od ogłoszenia przez papieża Piusa XII tego dnia – świętem św. Józefa Robotnika  patrona ludzi pracy. Na ziemiach polskich już od 1891r. robotnicy wychodzili na ulicę, aby głośno domagać się należnych im praw. Komunistyczne władze PRL po 1945r. zamieniły ten dzień na partyjną galówkę nie mającą nic wspólnego  z autentycznym odczuciem pracowników. Robotnicy dali temu wyraz protestując z narażeniem życia w 1956, 1970 i 1980 roku. Strajki lipcowo-sierpniowe 1980r. zrodziły Niezależny Samorządny Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność”, który z powrotem odzyskuje prawdziwe tradycje świata pracy.

W dniu dzisiejszym wpisując się w hasło tegorocznego 1 Maja ogłoszone przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych:  „Świat potrzebuje nowego modelu gospodarczego”, wskazujemy na patologie występujące w naszym kraju i głośno wyrażamy nasz niepokój ale również nadzieje. Kolejny raz przypominamy wspólnie z innymi związkami zawodowymi nasze postulaty dotyczące między innymi:

– wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50% przeciętnej płacy w gospodarce narodowej,

-wprowadzenia minimalnej stawki wynagrodzenia za godzinę pracy niezależnie od form zatrudnienia,

– wycofanie antypracowniczych zmian w kodeksie pracy w sprawie czasu pracy,

– wyeliminowanie nadużyć w stosowaniu tzw. śmieciowych umów o pracę,

– wycofanie podwyższonego wieku emerytalnego,

– odmrożenie progów dochodowych i podwyższenia kwoty wolnej od podatku,

– prowadzenie prawdziwego dialogu społecznego.

Kontynuowanie bowiem dotychczasowej polityki dyskryminującej środowiska pracownicze i emerytalne  prowadzi do oligarchizacji kraju i budowania przepaści społecznych.

W sposób alarmujący jest to widoczne w naszym województwie. Rosnące bezrobocie przy malejącym w całym kraju, zubożeniu  społeczeństwa, spadek spożycia to tylko niektóre negatywne zjawiska skutkujące znacznym  wyludnieniem regionu i opóźnieniem rozwoju.

Na te zjawiska Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność” zwracał już uwagę w swym stanowisku z dn. 1 lutego 2011 r., gdzie  wskazywaliśmy na ograniczenie samodzielności instytucji, firm działających w województwie świętokrzyskim (np.: Poczta Polska S.A., PKN Orlen S.A., NBP, PKO, PZU, PGE, PKP Cargo). Na taki stan nakłada się patologiczna prywatyzacja (KKSM S.A.) oraz nieudolność nadzoru właścicielskiego skutkująca upadłością  firm (PKS Kielce, Busko, Końskie, Jędrzejów).

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” stoi na stanowisku, że również nasze świętokrzyskie województwo potrzebuje nowego modelu gospodarczego, otwartego na rozwój i dialog.

W roku wyborczym apelujemy do wszystkich ludzi pracy – do obywateli o pełne skorzystanie z praw wyborczych i decydowanie w oparciu o rzeczywiste, społeczne przesłanki, porzucając jałową propagandę opartą nie na racjach społecznych lecz na nieuczciwych, socjotechnicznych zabiegach.

Niech Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy inspiruje nas do wytrwałej pracy na rzecz przestrzegania praw pracowniczych, które są częścią praw człowieka a Patron – św. Józef niech błogosławi tym poczynaniom.

 

Kielce, 1 maja 2015 r.

Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
zobacz FOTO