Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kto wchodzi w skład zespołu powypadkowego?

Jeśli w zakładzie pracy doszło do wypadku przy pracy, pracodawca ma obowiązek powołać zespół powypadkowy. Obowiązki pracodawcy związane z powołaniem zespołu, jego składem, dokonaniem analizy okoliczności i przyczyn zdarzenia oraz prawidłowym dokumentowaniem efektów tych działań w rejestrze wypadków określa Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Zespół taki powinien być powołany zawsze w składzie dwuosobowym.

W skład zespołu wchodzi:

1) pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy: w przypadku gdy u pracodawcy powołano służbę bhp (zatrudnionych jest powyżej 100 pracowników) i działają u niego związku zawodowe i społeczna inspekcja pracy;

2) pracodawca lub pracownik, któremu powierzono wykonanie zadań ze służby bhp, lub specjalista spoza zakładu pracy i przedstawiciel załogi: w zakładzie nie powołano służby bhp i nie działają związki zawodowe oraz społeczna inspekcja pracy;

3) pracodawca i specjalista spoza zakładu pracy: w przypadku gdy w zakładzie zatrudnionych jest na tyle mało pracowników, że powołanie zespołu w składach podanych powyżej jest niemożliwe.

Zespół powypadkowy można powoływać każdorazowo w przypadku zaistnienia wypadku lub ustalić stały skład zespołu do czasu odwołania. Najlepiej powołać zespół odpowiednim zarządzeniem, którego kopia zostanie dołączona do dokumentacji powypadkowej.

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”