Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kto w związkach zawodowych może być objęty szczególną ochroną przed wypowiedzeniem?

Na podstawie art. 32 ustawy o związkach zawodowych w sferze podmiotowej gwarancjami stosunku prawnego zostały objęte następujące kategorie działaczy związkowych:

– wskazani uchwałą członkowie zarządu wykonujący pracę zarobkową (art. 32 ust. 1 pkt 1 u.z.z.)

– inne osoby wskazane uchwałą wykonujące pracę zarobkową będące członkami danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnione do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonujących za pracodawcę czynności w sprawach zakresu prawa pracy (art. 32 ust. 1 pkt 1 u.z.z.)

– wskazane uchwałą komitetu założycielskiego trzy osoby wykonujące pracę zarobkową (art. 32 ust. 7 u.z.z.)

– osoby wykonujące pracę zarobkową, pełniące z wyboru funkcję związkową poza zakładową organizacją związkową, korzystające u pracodawcy z bezpłatnego urlopu lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy (art. 32 ust. 9 u.z.z.).

Powyższe wyliczenie ma charakter enumeratywny. Oznacza to, że gwarancje trwałości stosunku pracy nie odnoszą się do innych grup związkowców i to niezależnie od tego, jaką funkcję sprawują oni w strukturach związkowych.

Zgodnie z aktualnym orzecznictwem Sądu Najwyższego sąd pracy jest uprawniony do badania zgodności sposobu formowania składu organów związku zawodowego ze statutem.

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”