Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Podejrzenie popełnienia przestępstwa przez prezesa PREMY

Trzy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa PREMY po przeprowadzonej przez PIP kontroli w tej firmie

Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach poinformował Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność", iż została zakończona kontrola pracodawcy w CPP PREMA SA wszczęta po zapoznaniu się z przesłanym do Inspektoratu stanowiskiem ZR Świętokrzyskiej „Solidarności” dotyczącym wydarzeń jakie miały miejsce 11 lutego 2013r. w kieleckiej PREMIE.

W wyniku kontroli „skierowano zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 218 Kodeksu karnego, polegającego na złośliwym naruszeniu godności i praw osobistych pracowników poprzez nieuzasadnione zatrzymanie ich na terenie zakładu pracy po godzinach pracy i poddanie badaniu trzeźwości w dniu 11.02.2013r.”

Okręgowy Inspektorat Pracy skierował do prokuratury także następne zawiadomienie „o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 35 ustawy o związkach zawodowych polegającego na dyskryminowaniu pracowników z powodu przynależności do związku zawodowego – nierówne traktowanie pracowników w zakresie wynagradzania za czas nieprzepracowany w związku z zorganizowaną manifestacją związkową”.

Poza tym po przeanalizowaniu działań pracodawcy podejmowanych wobec członków związku zawodowego – głównie MOZ NSZZ "Solidarność": zamiar rozwiązania umowy o pracę z przewodniczącym MOZ NSZZ "Solidarność", ukaranie karami porządkowymi członków zarządu tej organizacji Okręgowy Inspektorat Pracy stwierdził, iż „okoliczności powyższych spraw rodzą przypuszczenie szykanowania działaczy związkowych a tym samym utrudniania ich działalności, naruszania ustawy o związkach zawodowych. W związku z tym zostało skierowane do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o związkach zawodowych.”

(-)Andrzej Pawlik
Rzecznik Prasowy
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"