Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Pikieta w obronie pracowników kieleckiej PREMY
W poniedziałek, 18 lutego 2013r. o godz. 14.30 przed siedzibą kieleckiej PREMY odbyła się pikieta organizowana przez Świętokrzyską „Solidarność” i OPZZ.
Manifestacja ta to jedna z reakcji związkowców, która została wymuszona ostatnimi działaniami prezesa Premy Grzegorza Wysockiego, który w ubiegły poniedziałek (11 lutego 2013r.) pomawiając pracowników CPP Prema SA kończących pracę o godz. 14.30, iż są pod wpływem alkoholu zatrzymał bezprawnie przy wyjściu z firmy. Przymusowe badanie alkomatem zatrzymanych trwało ponad dwie godziny. Żaden z pracowników nie był pod wpływem alkoholu.
Zdarzenie to jest kontynuacją represji stosowanych przez zarząd spółki w stosunku do przedstawicieli pracowników. Zdaniem załogi firmy i związkowców rozwiązaniem tej napiętej sytuacji mogącej się w każdej chwili wymknąć spod kontroli jest odwołanie prezesa Premy Grzegorza Wysockiego z pełnionej funkcji.
W pikiecie wzięło udział ponad 300 osób, wśród których byli pracownicy Premy a także popierający ich przedstawiciele organizacji związkowych „Solidarności” z całego Regionu Świętokrzyskiego. Obecni byli również świętokrzyscy parlamentarzyści: Krzysztof Lipiec, Maria Zuba, Andrzej Bętkowski, Krzysztof Słoń a także poseł Jan Cedzyński.
Obradujący 12 lutego br. Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" wzburzony łamaniem praw przez prezesa PREMY ogłosił pogotowie protestacyjne w całym Regionie i postanowił zorganizować przed siedzibą spółki w dniu 18 lutego 2013r. pikietę. Świętokrzyska „Solidarność” złożyła również w prokuraturze w Kielcach zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia przez prezesa Grzegorza Wysockiego przestępstwa polegającego na bezprawnym pozbawieniu wolności i pomówieniu pracowników spółki.
Dwa dni później (14 lutego br.) została zwołana konferencja prasowa w siedzibie Zarządu Świętokrzyskiej „Solidarności”, podczas której przedstawiciele związków zawodowych działających w CPP PREMA SA (NSZZ "Solidarność" – Stanisław Dąbrowski i Sławomir Barwiński oraz NSZZ Pracowników Premy – Roman Chojnecki i Kazimierz Plech) wraz z przewodniczącym Zarządu Regionu Waldemarem Bartoszem i jego zastępcą Mieczysławem Gójskim poinformowali regionalne media o niepokojących i bulwersujących zachowaniach prezesa Grzegorza Wysockiego oraz nastrojach wśród pracowników Premy a także o podjętych działaniach związkowców mających na celu obronę pracowników tej spółki.
 
 
 
Zgromadzeni na pikiecie związkowcy wystosowali do Ministra Skarbu Państwa Petycję.
 
PETYCJA
 
Zgromadzeni w dniu 18 lutego 2013 r. przed bramą CPP „Prema” w Kielcach wyrażamy swoje poparcie i solidarność z pracownikami fabryki. Wobec poniżania godności ludzkiej, zastraszania i szykanowania odpowiedzią naszą jest postawa, że od dzisiaj każdy z nas czuje się Waszym bratem.
Deklarujemy naszą pomoc dla wszystkich pracowników „Premy” – zarówno duchową, a jak będzie trzeba to także materialną i fizyczną.
Wsłuchani w głos załogi „Premy” żądamy od Ministra Skarbu Państwa – dotychczasowego właściciela spółki, natychmiastowego odwołania z funkcji  dotychczasowego prezesa zakładu. Brak tej decyzji odczytamy jako przyzwolenie administracji na łamanie prawa a w konsekwencji na spotęgowanie spirali niepokoju społecznego godząc w dobro naszej społeczności.  Negatywne skutki bierności MSP i konfliktogennej roli Prezesa spółki są już widoczne w procesie prywatyzacji. Pracownicy pragną spokojnie pracować w firmie bez względu na jej formę właścicielską.
Tego domagać się zawsze będziemy.
Za zgromadzonych
 
Mieczysław Gójski
Przewodniczący Zgromadzenia