Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Pikieta przed siedzibą wojewody w obronie pracowników PREMY

Ponad 500 osób z zakładów pracy z całego województwa uczestniczyło w pikiecie, w obronie pracowników CPP PREMA SA. Demonstrację, która odbyła się dzisiaj przed Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim zorganizowali związkowcy Świętokrzyskiej „Solidarności” i OPZZ.

Celem demonstracji było wyrażenie dezaprobaty wobec łamania praw pracowniczych, związkowych i obywatelskich przez Zarząd CPP PREMA SA w Kielcach oraz permanentny brak reakcji w tej sprawie Ministerstwa Skarbu Państwa. Związkowcy domagają się odwołania prezesa spółki Grzegorza Wysockiego, który według nich jest źródłem konfliktów i źle wpływa na funkcjonowanie firmy.

Demonstranci podjęli petycję, którą przekazali wicewojewodzie Grzegorzowi Dziubkowi. Wicewojewoda oświadczył, iż przekaże petycję premierowi i ministrowi skarbu państwa.

Sytuacją w PREMIE zajmie się też Krajowy Sztab Protestacyjny NSZZ "Solidarność", który będzie obradował w Kielcach 5 marca br. W obradach weźmie udział m.in. szef "Solidarności" Piotr Duda i przewodniczący regionalnych struktur Związku.

 

PETYCJA

Zgromadzeni w dniu 28 lutego 2013r. przed Urzędem Wojewody Świętokrzyskiego wyrażamy poparcie dla pracowników CPP PREMA SA w Kielcach, którzy od dłuższego czasu poddawani są presji, depcząc ich godność, naruszając prawa pracownicze i obywatelskie.

Solidaryzujemy się w ich zmaganiach o godne warunki pracy. Dlatego kolejny raz popieramy słuszny postulat dymisji urzędującego prezesa Zarządu Spółki.

Oczekujemy od Ministerstwa Skarbu Państwa, a szczególnie od odpowiedzialnych za nadzór właścicielski podjęcia takiej decyzji. Bierność Ministerstwa Skarbu Państwa w tej sprawie przyjmujemy jako przyzwolenie na patologiczną sytuację w kieleckiej PREMIE ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami tego stanu.

Jednocześnie odrzucamy wszystkie nieuzasadnione podejrzenia wysuwane wobec pracowników, iż są oni przeciwni jakimkolwiek próbom prywatyzacji i sensownej restrukturyzacji przedsiębiorstwa jako pomówienia.

Dotychczasowa odpowiedzialna postawa zakładowych organizacji związkowych w PREMIE, w tym finalizacja pakietu socjalnego zawierającego ustalenia również odnoszące się do restrukturyzacji wskazuje na dbałość o przedsiębiorstwo. Dla pracowników firmy – dobra kondycja zakładu jest bowiem gwarancją pracy i zabezpieczenia dla rodzin.

Konflikty wywoływane przez aktualny Zarząd Spółki niweczą dalsze dobre funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wzywamy zatem Premiera Rządu RP, Ministra Skarbu Państwa o odpowiedzialną interwencję w przedstawionych sprawach.

Ze swej strony deklarujemy współpracę, a równocześnie zapewniamy o poparciu dla pracowników PREMY i podtrzymujemy deklarację z dnia 18 lutego 2013r., iż „nie jesteście i nie będziecie sami ze swymi problemami”.

 

Za zgromadzonych

(-)Mieczysław Gójski

Przewodniczący Zgromadzenia

zobacz foto