Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Pikieta biur PO i PSL
 
Świętokrzyska „Solidarność” będzie pikietować w Kielcach biura rządzących partii: Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. W poniedziałek, 9 marca 2015r. o godz. 10.00 grupa związkowców rozpocznie pikietę przed siedzibą PSL-u na ul. Wesołej 47/49; następnie manifestanci przejdą ulicami: Wesołą, Sienkiewicza, Dużą, Rynkiem, Warszawską i IX Wieków gdzie do godz. 12.00 będą pikietować przed siedzibą Platformy Obywatelskiej.
 
Poniedziałkowe pikiety są częścią ogólnopolskiej akcji protestacyjnej ogłoszonej przez NSZZ „Solidarność”.
W ramach tej akcji związkowcy „Solidarności” będą także informować mieszkańców naszego Regionu o postulatach skierowanych przez reprezentatywne centrale związków zawodowych do polskiego rządu. Akcja ulotkowa będzie prowadzona w okolicach targowisk:
– w Jędrzejowie – w czwartek, 5 marca br.;
– w Starachowicach – w czwartek, 5 marca i w sobotę, 7 marca br.;
– w Końskich – w piątek, 6 marca br.;
– w Skarżysku-Kamiennej – w piątek, 6 marca br.;
– w Ostrowcu Świętokrzyskim – w sobotę, 7 marca br.;
– we Włoszczowie – w piątek, 6 marca br.;
– w Busku-Zdroju – we wtorek, 10 marca br.
 
Katalog spraw wymagających pilnego rozwiązania:
 
Żądamy negocjacji nt.:
– Szybkiego wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
– Wprowadzenia minimalnej stawki wynagrodzenia za godzinę pracy niezależnie od formy zatrudnienia.
– Wycofania antypracowniczych zmian w kodeksie pracy, dotyczących czasu pracy, oraz wprowadzenia zasady zawierania umowy o pracę na piśmie przed rozpoczęciem pracy.
– Wyeliminowania stosowania śmieciowych umów o pracę oraz patologicznego samozatrudnienia.
– Odblokowania wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej i samorządowej sfery budżetowej.
– Wycofania się z podwyższonego wieku emerytalnego oraz wprowadzenia prawa do skracania powszechnego wieku emerytalnego dla ubezpieczonych legitymujących się: kobiety 35-letnimi, a mężczyźni 40-letnimi okresami składkowymi i minimalnym kapitałem emerytalnym gwarantującym przyszłe świadczenie na poziomie nie mniejszym niż minimalna emerytura.
– Wprowadzenia skutecznej polityki państwa ukierunkowanej na tworzenie stabilnych miejsc pracy, chroniących pracowników przed ubóstwem.
– Odmrożenia podstawy naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
– Wypracowania i wdrożenia skutecznego programu walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym zwiększenia wysokości progów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej.
– Przywrócenia odpowiedzialności Państwa za zdrowie obywateli.
– Bardziej sprawiedliwego podziału wypracowanego dochodu narodowego m.in. poprzez zwiększenie progresji podatkowej.
– Wprowadzenia systemowych zmian w dialogu społecznym zgodnie z oczekiwaniami.
 
Apelujemy do wszystkich, którym bliskie są nasze postulaty – nadchodzi moment, w którym musimy się o nie upomnieć! Bądźmy solidarni!
 
ap