Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Pierwsze czytanie projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

W Sejmie odbyło się 15 września 2011r. pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o płacy minimalnej, przygotowanej przez NSZZ "Solidarność".

W Sejmie odbyło się 15 września 2011r. pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o płacy minimalnej, przygotowanej przez NSZZ "Solidarność".

W imieniu Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej projekt przedstawił przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, Piotr Duda. Wystąpieniu przewodniczącego i posłów przysłuchiwało się kilkudziesięciu związkowców, w tym kilkanaście osób z Regionu Świętokrzyskiego razem z przewodniczącym Waldemarem Bartoszem.

Celem projektu jest stopniowe podwyższanie minimalnego wynagrodzenia za pracę do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tempie zgodnym z tempem wzrostu gospodarczego czyli wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie ulegała szybszemu zwiększaniu w przypadku wzrostu PKB o co najmniej 3%, natomiast jeśli wzrost gospodarczy będzie niższy lub będzie miał wartość ujemną, minimalne wynagrodzenie będzie ustalane według dotychczas przyjętych zasad.

„Solidarność” zebrała pod obywatelskim projektem ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ponad 300 tysięcy podpisów.