Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Petycja do rządu RP wręczona wojewodzie świętokrzyskiemu podczas manifestacji 25.05.2011r.

W Kielcach Świętokrzyska „Solidarność” zorganizowała 25 maja 2011r. manifestację, podczas której wręczono wojewodzie petycję skierowaną do rządu RP.

Przedstawiciele pracowników, bezrobotnych, emerytów, rencistów zebrani na manifestacji w Kielcach w dniu 25 maja 2011 r. wyrażają swój głęboki niepokój sytuacją społeczną w kraju i w naszym województwie. Dotyka nas szalejąca drożyzna, zubożająca rodziny i degradująca społecznie. Rejestrowane przez wyspecjalizowane agendy fakty, które wykazują, że tylko przez trzy miesiące tego roku ceny wzrosły średnio aż o 4,3%, w tym żywności o 7,3%, paliwa o 13,9% i energii o 6,9%, ilustrują tę sytuację.

Rosnące bezrobocie, szczególnie w województwie świętokrzyskim, które na koniec marca wynosiło 15,7% i dotknęło aż prawie 90 tysięcy osób potęguje dramat społeczny. Zdecydowana większość tych bezrobotnych bo ponad 75 tysięcy osób nie posiada już prawa do zasiłku.

Sytuacja ta powoduje, że według szacunków, problem ubóstwa dotyka ok. 13 milionów Polaków, czyli prawie co trzeciego mieszkańca kraju.

Obniżenie przez rząd środków na Fundusz Pracy, czyli na walkę z bezrobociem o prawie 70% w naszym regionie (w roku 2010: 227.702.900 zł; w roku 2011: 84.265.100 zł) spowodować musi na dodatek pogorszenie sytuacji na rynku pracy. Planuje się również podobne rozwiązanie na 2012 rok. Według projektu Ustawy budżetowej na 2012 r. wpływy do Funduszu Pracy mają wynosić 10,67 mld zł, wydatki natomiast – 8,8 mld zł, czyli 2,2 mld zł ze składek na Fundusz Pracy ma być przekazane do dyspozycji ministra finansów, czyli na „zasypanie dziury budżetowej” (Dziennik Gazeta Prawna, 11 maja 2011 r.). Pieniądze dla bezrobotnych rząd zgarnia dla siebie. Zamrożenie od 2006 r. przez rząd progów dochodowych na poziomie 350 zł na członka rodziny, uniemożliwia zdecydowanej większości skorzystanie z pomocy społecznej.

Trudno się więc dziwić, że 59% studentów prestiżowych uczelni w Polsce, gotowa jest wyjechać z kraju w poszukiwaniu pracy. Rodzi to niebezpieczeństwo „drenażu mózgów”, pogłębienia demograficznej depresji, a w konsekwencji degradacji ekonomicznej, społecznej i kulturowej.

Niebezpieczne symptomy zapaści społecznej widoczne są już dzisiaj. Należą do nich: dramatyczne rozwarstwienie społeczne, jedno z największych w Europie; dziedziczenie ubóstwa; zapaść usług medycznych; chaos w oświacie.

W skali regionu świętokrzyskiego, negatywne zjawiska ekonomiczne i społeczne pogłębione są poprzez likwidację wielu firm, agend i instytucji, degradując również cywilizacyjnie województwo.

Symptomatyczne jest planowanie raptem 7 inwestycji w województwie świętokrzyskim na rok 2011 przez Polską Agencję Inwestycji Zagranicznych, przy średnio – kilkudziesięciu w innych regionach.

Biorąc pod uwagę sygnalizowaną sytuację, żądamy od Rządu RP:

– czasowego obniżenia akcyzy na paliwa,

– większych pieniędzy na walkę z bezrobociem,

– zwiększenia liczby osób upoważnionych do korzystania z pomocy społecznej,

– wyższych świadczeń z pomocy społecznej,

– podniesienia płacy minimalnej.

Apelujemy również do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie tych żądań włączając się do ogólnopolskiego protestu prowadzonego przez NSZZ „Solidarność”. Prosimy też o złożenie podpisu pod obywatelskim projektem ustawy o zwiększenie płacy minimalnej do 50% średniej płacy w kraju.

 

Kielce, 25 maja 2011 r.

 

Za zgromadzenie
Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”