Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 14(1428) 2 kwietnia 2024 5 Patriotyzm w działalności NSZZ „Solidarność”

Kazimierz Pasternak

Jednym ze statutowych celów i zadań Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” jest kształtowanie aktywnej postawy dla dobra ojczyzny, szerzenia zasad demokracji i występowania w obronie uniwersalnych wartości humanitarnych, wpływanie na kształt polityki gospodarczej i społecznej realizowanej przez struktury państwowe i samorządowe włącznie z obroną praw obywatelskich osób zrzeszonych w Związku. Zadania te na bieżąco realizowane są w szczególności poprzez systematyczną działalność wydawniczo – publicystyczną, szkolenia związkowe, współdziałanie z organami władzy administracji państwowej i samorządu terytorialnego, udział w wyborach parlamentarnych i samorządowych oraz udział w spotkaniach i uroczystościach rocznicowych związanych z historią naszej ojczyzny. W patriotyzm NSZZ „Solidarność” wpisują się sztandary związkowe z wizerunkami Matki Bożej, patrona naszego Związku błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki czy umieszczoną dewizą Bóg Honor Ojczyzna, które najliczniej gromadzą się co roku w trzecią niedzielę września u stóp Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski podczas corocznych pielgrzymek ludzi pracy. Pielgrzymki te zainicjował bł. ks. Jerzy Popiełuszko – patron NSZZ „Solidarność”, którego 40 rocznica męczeństwa przypada 19 października 2024 roku. Patriotyzm w wydaniu NSZZ „Solidarność” to codzienna służba Bogu, Ojczyźnie i Człowiekowi. To obrona narodowej niepodległości i suwerenności z takim wielkim trudem odzyskanej, której nie wolno nam utracić. A zagrożeń rozmywania historii, jej fałszowania nie brakuje. To wreszcie obrona godności człowieka, zarówno w środowisku pracy jak i w życiu społecznym. „Trzeba dzisiaj bardzo dużo mówić o godności człowieka, aby zrozumieć, że człowiek przerasta wszystko co może istnieć na świecie, prócz Boga. Przerasta mądrość całego świata” – to fragment rozważań różańcowych, błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki z 19 października 1984 roku. Jednym z narzędzi wpisujących się w patriotyzm związkowy jest prawo do rokowań, zarówno na poziomie Rady Dialogu Społecznego z udziałem NSZZ „Solidarność” jak i w zakładach pracy, gdzie batalia o korzystne standardy pracy w środowiskach pracy tworzy się permanentnie poprzez uzgadnianie i zmiany zakładowych układów pracy czy regulaminów i porozumień zawieranych na mocy przepisów ustawowych. Dialog z udziałem NSZZ „Solidarność” to jeden z segmentów funkcjonowania społecznej gospodarki rynkowej opartej na wolności działalności gospodarczej i własności prywatnej oraz obrony praw obywatelskich w szczególności osób zrzeszonych w NSZZ „Solidarność”. Organizowany co roku w Świętokrzyskiej „Solidarności” Konkurs wiedzy o historii Związku adresowany do młodzieży – to też jedno z działań wpisanych w patriotyzm związkowy.