Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Państwowa Inspekcja Pracy również zawiadomiła prokuraturę w sprawie Gerdy 2

Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach poinformował Przewodniczącego Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" o podjętych przez Inspektorat działaniach będących reakcją na stanowisko Zarządu Regionu w sprawie naruszenia praw pracowniczych przez pracodawcę Gerda 2 Spółka z o.o. w Starachowicach.

W Spółce została przeprowadzona kontrola przestrzegania prawa pracy, w wyniku której ustalono, że pracodawca nie skonsultował zamiaru dokonania wypowiedzeń umów o pracę pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony z zakładową organizacją związkową oraz wdniu 22.12.2010r. pracodawca wypowiedział przewodniczącemu tymczasowej komisji zakładowej NSZZ „Solidarność" umowę o pracę bez zgody komisji zakładowej związku (wypowiedzenie to zostało anulowane pismem z dnia 27.12.2010 r.).

W związku z powyższym zostanie wszczęte postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Równocześnie, z uwagi na podejrzenie, że działanie pracodawcy miało na celu utrudnienie działalności związkowej i było reakcją na informację o powstaniu związku, zawiadomiono prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 35 ustawy o związkach zawodowych.