Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Otwarte spotkanie z "Solidarnością"

W dniu 30 marca 2011 roku o godzinie 16.30, w sali konferencyjnej Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przy ulicy Planty 16A w Kielcach zainaugurowany został cykl spotkań informacyjnych dotyczących organizowania się  pracowników.

W dniu 30 marca 2011 roku o godzinie 16.30, w sali konferencyjnej Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przy ulicy Planty 16A w Kielcach zainaugurowany został cykl spotkań informacyjnych dotyczących organizowania się  pracowników.

Spotkanie poprowadzili Zastępca Przewodniczącego Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" – Kazimierz Pasternak oraz Emilia Kijanka – asystent na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach.

Podczas spotkania omówiono następujące zagadnienia::

 1. Istota dialogu społecznego.
 2. Rola związków zawodowych na arenie międzynarodowej.
 3. Rola związków zawodowych na arenie państwowej.
 4. Rola związków zawodowych w środowisku lokalnym.
 5. Tworzenie związków zawodowych w zakładzie pracy.
 6. Kompetencje zawiązków zawodowych – obszary działalności.
 7. Przykłady działań związków zawodowych w zakresie:

  • negocjacji administracją państwową i pracodawcami w sprawach pracowniczych;
  • walki o godziwe warunki zatrudnienia;
  • obrony zagrożonych miejsc zatrudnienia;
  • promowania zasady równości pracowników.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Region Świętokrzyski NSZZ "Solidarność", w ramach projektu „Nowoczesna komunikacja – efektywny dialog!”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

""Obejrzyj zdjęcia z tego wydarzenia