Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 17 (1431) 23 kwietnia 2024 5 Ostrzeżenie przed Zielonym Ładem

Waldemar Bartosz

Zbliża się dzień ogólnopolskiego protestu przeciw tzw. „Zielonemu Ładowi”, który w swoich skutkach doprowadzi do gospodarczej zapaści rozwijające się państwa Unii Europejskiej a w konsekwencji – całą Europę.

Przypomnijmy więc, że tegoroczny protest nie jest pierwszym negatywnym sygnałem jaki nasz Związek kieruje wobec tzw. polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Już w 2007r. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” stwierdziła, że prowadzona od tego roku polityka klimatyczna UE pod pozorem ochrony klimatu, to w istocie jest to program zmierzający do marginalizacji rozwijających się gospodarek, w tym gospodarki polskiej. Jednym z istotnych narzędzi wymuszania decyzji jest sprzeczny z zasadami wolnego rynku, unijny system handlu emisjami ETS. Wówczas, jak również w 2020r. protesty organizowane przez Związek, mają na celu uzmysłowienie opinii publicznej niebezpieczeństwa dla konkurencyjności polskiej gospodarki. Kierując się tymi względami Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” – Piotr Duda 22 marca przesłał przewodniczącej Unii Europejskiej – Ursuli von der Leyen list, w którym wezwał do bezzwłocznego zaniechania funkcjonowania europejskiego systemu handlu emisjami ETS oraz głębokiej rewizji dotychczasowej polityki klimatycznej. Związek przypomniał, że system EU ETS nie ma odpowiedników w innych rejonach świata, a Unia Europejska odpowiada zaledwie za 10% globalnej emisji CO2. Według Związku perspektywa wprowadzenia tzw. neutralności klimatycznej do 2050 roku kosztować będzie ponad 500 mld euro, a wieloletnie ekonomiczne i społeczne skutki są ewidentnie negatywne i nawet trudne do określenia. Tegoroczny protest, kolejny już raz, ma na celu uświadomienie społeczeństwu a w konsekwencji wpłynięcie na polityków, aby zablokować te negatywne skutki tzw. „Zielonego Ładu”.