Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Ogólnopolskie Dni Protestu. Warszawa, 14 września 2013r.

Około 200 tys. ludzi demonstrowało w Warszawie w sobotę (14 września 2013r.) przeciwko polityce rządu. Była to kulminacja trwających od 11 września br.  Ogólnopolskich Dni Protestu zorganizowanych przez trzy centrale związkowe: NSZZ "Solidarność", OPZZ i Forum Związków Zawodowych.

„Solidarność” wyruszyła spod Sejmu, gdzie od środy funkcjonowało namiotowe miasteczko związkowe, OPZZ z placu przed Pałacem Kultury i Nauki a FZZ zaczęło marsz od Stadionu Narodowego. Do pochodu włączyły się także różne organizacje społeczne i pozarządowe. Protestujący spotkali się na rondzie de Gaulle`a i stąd wyruszyli na Plac Zamkowy. Tu przemawiali liderzy związkowi: Piotr Duda – NSZZ "Solidarność", Jan Guz – OPZZ i Tadeusz Chwałka – FZZ a także kilku liderów organizacji pozarządowych.

Demonstranci złożyli petycję w Pałacu Prezydenckim, w której m.in. przypomnieli Prezydentowi negatywne zjawiska społeczne występujące w kraju, antypracowniczą i antysocjalną politykę rządu, lekceważenie społeczeństwa przez obóz rządzący a także podpisanie bez konsultacji społecznych przez Prezydenta kontrowersyjnych i budzących duży opór społeczny przepisów liberalizujących Kodeks Pracy. Zaapelowali do Prezydenta aby włączył się w rozwiązanie konfliktu z rządem i podjął działania na rzecz przywrócenia realnego a nie pozorowanego dialogu społecznego, który jest wpisany w ustawę zasadniczą.

Polskich związkowców wspierały również zagraniczne organizacje związkowe, w tym liczna grupa litewskiego związku zawodowego "Solidarumas".

Z Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" wyjechało do Warszawy na manifestację ponad 3200 osób w 65 autokarach.

zobacz także:

foto