Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Odbyło się otwarte spotkanie z „Solidarnością” w Starachowicach

W sali klubowej Starachowickiego Centrum Kultury w Starachowicach, ul. Radomska 21 odbyło się 29 listopada 2011 roku o godzinie 10.00 otwarte spotkanie informacyjne dotyczące organizowania się pracowników.

Spotkanie poprowadzili: Kazimierz Pasternak – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" oraz Emilia Kijanka z Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach.

Program spotkania obejmował następujące zagadnienia: istota dialogu społecznego; rola związków zawodowych na arenie międzynarodowej, państwowej, w środowisku lokalnym, tworzenie związków zawodowych w zakładzie pracy, kompetencje zawiązków zawodowych – obszary działalności, przykłady działań związków zawodowych w zakresie: negocjacji z administracją państwową i pracodawcami w sprawach pracowniczych; walki o godziwe warunki zatrudnienia; obrony zagrożonych miejsc zatrudnienia; promowania zasady równości pracowników.

Spotkanie zorganizował Region Świętokrzyski NSZZ "Solidarność" w ramach projektu „Nowoczesna komunikacja – efektywny dialog!”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

"" Obejrzyj zdjęcia z tego wydarzenia