Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Odbyło się otwarte spotkanie z "Solidarnością" w Ostrowcu Św.

W dniu 11 maja 2011 roku o godzinie 16.00, w siedzibie „Solidarności”  w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ulicy Jana Pawła II 65 E odbyło się drugie z cyklu, spotkanie dotyczące organizowania się  pracowników.

W dniu 11 maja 2011 roku o godzinie 16.00, w siedzibie „Solidarności”  w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ulicy Jana Pawła II 65 E odbyło się drugie z cyklu, spotkanie dotyczące organizowania się  pracowników.

Spotkanie poprowadzili Zastępca Przewodniczącego Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" – Kazimierz Pasternak oraz Emilia Kijanka – asystent na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach.

Podczas spotkania omówiono następujące zagadnienia::

 1. Istota dialogu społecznego.
 2. Rola związków zawodowych na arenie międzynarodowej.
 3. Rola związków zawodowych na arenie państwowej.
 4. Rola związków zawodowych w środowisku lokalnym.
 5. Tworzenie związków zawodowych w zakładzie pracy.
 6. Kompetencje zawiązków zawodowych – obszary działalności.
 7. Przykłady działań związków zawodowych w zakresie:

  • negocjacji administracją państwową i pracodawcami w sprawach pracowniczych;
  • walki o godziwe warunki zatrudnienia;
  • obrony zagrożonych miejsc zatrudnienia;
  • promowania zasady równości pracowników.

Na zakończenie spotkania, jego uczestnicy, w tym licznie zgromadzona młodzież,  wysłuchali wspomnień ostrowieckich działaczy związkowych.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Region Świętokrzyski NSZZ "Solidarność", w ramach projektu „Nowoczesna komunikacja – efektywny dialog!”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

""Obejrzyj zdjęcia z tego wydarzenia