Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Odbyło się otwarte spotkanie z "Solidarnością" w Busku-Zdroju

W dniu 28 września 2011 roku o godzinie 12.00, w świetlicy Domu Handlowego ZENIT w Busku-Zdroju, Pl. Zwycięstwa 22, odbyło się kolejne otwarte spotkanie informacyjne dotyczące organizowania się pracowników.

W dniu 28 września 2011 roku o godzinie 12.00, w świetlicy Domu Handlowego ZENIT w Busku-Zdroju, Pl. Zwycięstwa 22, odbyło się kolejne otwarte spotkanie informacyjne dotyczące organizowania się pracowników.

Spotkanie poprowadzili: Kazimierz Pasternak – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" oraz Emilia Kijanka z Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach.

Podczas spotkania omówiono następujące zagadnienia:

1. istota dialogu społecznego;

2. rola związków zawodowych na arenie międzynarodowej;

3. rola związków zawodowych na arenie państwowej;

4. rola związków zawodowych w środowisku lokalnym;

5. tworzenie związków zawodowych w zakładzie pracy;

6. kompetencje zawiązków zawodowych – obszary działalności;

7. przykłady działań związków zawodowych w zakresie:

– negocjacji z administracją państwową i pracodawcami w sprawach pracowniczych;

– walki o godziwe warunki zatrudnienia;

– obrony zagrożonych miejsc zatrudnienia;

– promowania zasady równości pracowników.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Region Świętokrzyski NSZZ "Solidarność" w ramach projektu „Nowoczesna komunikacja – efektywny dialog!”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

"" Obejrzyj zdjęcia z tego wydarzenia