Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Obradował Zarządu Regionu

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" obradował 1 lutego 2011r. Tradycyjnie, na początku, zebrani zapoznali się z informacją z ostatniego posiedzenia Komisji Krajowej, które odbyło się w Katowicach.

Głównym punktem obrad świętokrzyskich związkowców była debata nad przyszłością naszego województwa, narażonego, poprzez niekorzystne dla życia gospodarczego i społecznego decyzje polityczne, na degradację cywilizacyjną, której skutkiem będzie brak rozwoju i dobrych perspektyw dla mieszkańców. Obradujący w przyjętym stanowisku wyliczają instytucje i firmy, w których w ostatnim czasie zmniejszono stopień samodzielności bądź przeniesiono do innych miast wojewódzkich a także zwracają uwagę na zaniechania w inwestycjach drogowych, które w dłuższej perspektywie doprowadzą do zintensyfikowania trudności w świętokrzyskich kopalniach kruszywa kamiennego i na lokalnym rynku pracy. „Solidarność” Świętokrzyska zaapelowała do instytucji państwowych, samorządowych i społecznych o stworzenie skutecznego, rzeczowego lobbingu na rzecz rozwoju naszego województwa. Związkowcy wyrazili gotowość włączenia się do działań w tych ważnych dla regionu kwestiach.

Zarząd omówił konflikty w kilku firmach zwracając szczególną uwagę na starachowicką spółkę Gerda 2, w której pracodawca, łamiąc obowiązujące prawo związkowe, zwolnił z pracy siedem osób. Sprawą tą została zainteresowana Państwowa Inspekcja Pracy i prokuratura, która wszczęła śledztwo w sprawie naruszenia praw pracowniczych w Gerdzie 2. Odbyła się już także pierwsza rozprawa sądowa z powództwa zwolnionych pracowników.

Zarząd dokonał zmian w regionalnym rejestrze organizacji związkowych wyrejestrowując dwie organizacje w firmach, które przestały już istnieć.

Obradujący zapoznali się także ze stanem przygotowań do tegorocznej edycji Konkursu Wiedzy o NSZZ "Solidarność". Deklarację wzięcia udziału w szkolnym etapie konkursu zgłosiło ok. 300 uczniów z ponad 20 szkół ponadpodstawowych. Wojewódzki finał zaplanowano na 26 marca br., a wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się na uroczystym, kwietniowym posiedzeniu Zarządu Regionu, w którym udział zapowiedział przewodniczący Komisji Krajowej – Piotr Duda.

Związkowcy zaznajomili się z tematyką szkoleń planowanych dla skarbników i organizacji zakładowych. Został również przypomniany apel o przekazywanie 1% podatku za 2010r. na rzecz związkowej Fundacji dla Dobra Wspólnego, której głównym celem jest udzielanie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, dzieciom i młodzieży oraz osobom bezrobotnym i zagrożonym utratą pracy.

Następne zebranie Zarządu zaplanowano na 1 marca 2011r.