Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Obradował Zarząd Świętokrzyskiej Solidarności

Obrady Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność".

Dziś obradował Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność". Obradujący podjęli m.in. następujące decyzje:

  • o utworzeniu w każdym powiecie Rady Delegatury Zarządu Regionu. Rady te zostały uprawnione do przeprowadzenia rozmów z organizacjami politycznymi i społecznymi o ewentualnych koalicjach wyborczych do samorządu terytorialnego trzech szczebli. We wrześniu zapadną decyzje w tej sprawie;
  • wnioskowali do Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" o nadanie tytułu »Honorowy Członek NSZZ "Solidarność"« dla Pana Marka Banasika – znanego adwokata z Jędrzejowa;
  • przyjęli trzy stanowiska w sprawie zmian organizacyjnych i własnościowych w:

    • PKP „Cargo”
    • PKP PLK
  • Kieleckich Kopalniach Surowców Mineralnych;
  • przyjęli wniosek o powołanie w skład Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Pana Wojciecha Krasuckiego z Huty „Celsa”;
  • omówili przygotowania do XXX – lecia NSZZ "Solidarność".