Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Obchody XXX rocznicy stanu wojennego
W siedzibie Świętokrzyskiej „Solidarności” w Kielcach została zorganizowana 25 listopada br. konferencja prasowa, podczas której uczestniczący w niej przedstawiciele instytucji tworzących Komitet Organizacyjny kieleckich obchodów XXX rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego zaprezentowali program ponad 20 różnych wydarzeń organizowanych w całym województwie świętokrzyskim jakie będą towarzyszyć obchodom. Będą to m.in. konferencje naukowe, wystawy, cykl lekcji edukacyjnych, konkursy, dyskusje, projekcje filmów, okolicznościowe wydawnictwa, uroczyste nabożeństwa. Główne uroczystości przewidziano na 13 grudnia w Kielcach. Na Rynku zaplanowano tego dnia pokaz rekonstrukcji historycznych i otwarcie wystawy „586 Dni Stanu Wojennego”. Wieczorem będzie uroczysta msza święta w bazylice katedralnej sprawowana przez ks. biskupa Kazimierza Ryczana w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego. W tych samych intencjach uroczyste msze święte będą sprawowane w kościołach we wszystkich Delegaturach Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność".
 
 
Uroczystości XXX rocznicy stanu wojennego
 
Patronat Honorowy
 
Piotr. Duda – Przewodniczący KK NSZZ„Solidarność”
 
Komitet Honorowy Obchodów
 
Ks. bp Kazimierz Ryczan – Ordynariusz Diecezji Kieleckiej
Bożentyna Pałka Koruba – Wojewoda Świętokrzyski
Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Wojciech Lubawski – Prezydent Kielc
 
Patronat Medialny
 
Tygodnik Solidarność
Media lokalne
 
Komitet Organizacyjny:
 
– Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność” – reprezentuje przewodniczący Waldemar Bartosz;
– Instytut Pamięci Narodowej-Delegatura w Kielcach – reprezentuje naczelnik Leszek Bukowski;
– Muzeum Historii Kielc – reprezentuje dyrektor dr Jan Główka;
– Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach – reprezentuje dyrektor dr Marek Maciągowski;
– Archiwum Państwowe w Kielcach – reprezentuje dyrektor Wiesława Rutkowska;
– Biblioteka Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – reprezentuje dyrektor dr Henryk Suchojad;
– Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach wraz z XI LO w Kielcach – reprezentuje Dorota Batóg;
– Stowarzyszenie Historyczne „Solidarność i Pamięć" w Ostrowcu Świętokrzyskim – reprezentuje dr Paweł Gotowiecki;
– Stowarzyszenie „Wolni i Solidarni" w Starachowicach – reprezentuje dr Paweł Perchel
– Muzeum Wsi Kieleckiej – reprezentuje Beata Ryń;
– Kieleckie Centrum Kultury – reprezentuje dyrektor Magdalena Kusztal.
 
Harmonogram:
 
– 26. X. –Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach wraz z XI LO w Kielcach, Konferencja rozpoczynająca obchody dla zaproszonych szkół (uczniowie i nauczyciele);
– 1. XII. –Archiwum Państwowe w Kielcach, godz. 10.00, wystawa „Archiwalia i Pamiątki stanu wojennego w Archiwum Państwowym w Kielcach” oraz cykl lekcji edukacyjnych dla młodzieży licealnej;
– 2. XII. – Ostrowiec Świętokrzyski, godz. 8.00-14.00, Konferencja naukowa „Stan wojenny w Regionie Świętokrzyskim 13 XII 1981 – 22 VII. 1983 w Ostrowcu Świętokrzyskim” organizowana przez Ostrowieckie Stowarzyszenie Historyczne „Solidarni i Pamięć”. W trakcie rozstrzygnięcie Konkursu historycznego „Wyrwij murom zęby kratStan wojenny w Polsce 1981- 1983” (dla uczniów szkół powiatu ostrowieckiego) organizowanego przez Ostrowieckie Stowarzyszenie Historyczne „Solidarność i Pamięć”;
– 2. XII.– Kielce, godz. 11.00, Panel dyskusyjny „Stan wojenny na wsi kieleckiej” organizowany przez Muzeum Wsi Kieleckiej w Dworku Laszczyków w Kielcach;
– 7. XII. –Starachowice, godz. 12.00, Otwarcie wystawy „Śni mi się Polska wolna…” organizator: Stowarzyszenie „Wolni i Solidarni” w Starachowicach;
– 8. XII. –Kieleckie Centrum Kultury, godz. 11.00, (mała sala) pokaz filmów dokumentalnych „Orzeł WRON-ę weźmie w szponę”;
– 8. XII. –Starachowice, Muzeum Przyrody i techniki, godz. 12.00, III edycja konkursu historycznego „Orła wrona nie pokona” (dla uczniów szkół średnich powiatu starachowickiego) organizator: Stowarzyszenie „Wolni i Solidarni” w Starachowicach;
– 9. XII. –Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach wraz z XI LO w Kielcach, godz. 11.00, podsumowanie (wręczenie nagród) „Wojewódzkiego konkursu historycznego w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce”. Wraz z okolicznościową sesją naukową i wystawą historyczną;
– 9. XII.– Staszów, godz. 17.00, Staszowski Dom Kultury, Wieczornica w XXX rocznicę wprowadzenia stanu wojennego;
12. XII. – Ostrowiec Świętokrzyski, godz. 16.00, Miejskie Centrum Kultury Otwarcie wystawy o stanie wojennym;
– 12. XII. –Wydanie przez IPN broszury dotyczącej stanu wojennego w ówczesnym regionie świętokrzyskim (2 tys. egz.);
– 12. XII. –Wydanie przez Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność” okolicznościowego „Kuriera Kieleckiego”, jako wkładki do gazety codziennej „Echo Dnia”. (20 tys. egz.);
– 13. XII. –Kielecki rynek, godz. 12.00, otwarcie wystawy „586 Dni Stanu Wojennego” organizator: wspólnie IPN i Muzeum Historii Kielc;
– 13. XII. –Muzeum Historii Kielc, godz. 16.00, debata z udziałem świadków historii, prezentacja „Studiów Muzealno Historycznych” t.I.;
– 13.XII.– Końskie, godz. 17.30, Uroczysta Msza Święta w kolegiacie p.w. Świętego Mikołaja;
– 13. XII. – Kielce, godz. 18.00, Uroczysta Msza Święta w katedrze kieleckiej;
– 13. XII. – Ostrowiec Świętokrzyski, godz. 18.00, Uroczysta Msza Święta w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusa. Po mszy przemarsz pod pomnik 13 grudnia na Rondzie Solidarności;
– 13. XII.– Starachowice, godz. 18.00, Uroczysta Msza Święta w kościele p.w. Wszystkich Świętych;
– 13.XII. – Włoszczowa, godz. 18.00, Uroczysta Msza Święta w kościele p.w. Najświętszej Marii Panny. Po mszy złożenie kwiatów pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki;
– 14. XII. – Muzeum Historii Kielc, godz.10.00, wystawa pamiątek w salach wystawienniczych, wykład historyka IPN, prezentacja druku bibuły, wspólnie z Ośrodkiem Myśli Patriotycznej w Kielcach;
– 16. XII. – Muzeum Historii Kielc, godz. 10.00-17.00, projekcja filmów o stanie wojennym;
– 18. XII.– Jędrzejów, godz. 11.00, Uroczysta Msza Święta w kościele p.w. Matki Bożej Łaskawej;
– 18.XII.– Pińczów, godz. 11.30, Uroczysta Msza Święta w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego.