Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Nowoczesna komunikacja – Efektywny Dialog!

„Nowoczesna komunikacja – efektywny dialog!” to najnowszy projekt realizowany od lipca br. przez Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność”. Celem projektu jest usprawnienie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej organizacji związkowej, oraz popularyzacja wśród pracowników przystępowania do organizacji pracowniczych na terenie województwa świętokrzyskiego.

„Nowoczesna komunikacja – efektywny dialog!” to najnowszy projekt realizowany od lipca br. przez Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność”.

Celem projektu jest usprawnienie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej organizacji związkowej, oraz popularyzacja wśród pracowników przystępowania do organizacji pracowniczych na terenie województwa świętokrzyskiego.

Działania projektu skierowane są do wszystkich pracujących w regionie świętokrzyskim, w tym członków i interesariuszy związków zawodowych, oraz do ogółu społeczeństwa województwa.
W ramach projektu m. in. zostanie przeprowadzony cykl konferencji dotyczący poprawy komunikacji w organizacji związków zawodowych. Konferencje skierowane będą do członków związków zawodowych, przedstawicieli największych zakładów pracy, a także przedstawicieli władz samorządowych i organizacji partnerów społecznych.

Kolejne działania w ramach projektu to:

  • przeprowadzenie kampanii promującej korzyści wynikające z przystępowania do organizacji związkowych,
  • uruchomienie Punktu Informacyjnego, w którym zainteresowane osoby będą mogły uzyskać szczegółowe na temat działalności związków zawodowych
  • przeprowadzenie spotkań informacyjnych w 10 miastach powiatowych na temat organizowania się pracowników
  • wydanie Informatora Komunikacji Związkowej – publikacji będącej swoistym przewodnikiem dla członków organizacji, ukazującej znaczenie komunikacji związku w rozwoju dialogu społecznego.

Projekt „Nowoczesna komunikacja – efektywny dialog!” będzie realizowany do marca 2012 roku. Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.