Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 16 (1430) 16 kwietnia 2024 5 Nowe „Społeczeństwo”

Waldemar Bartosz

Statut NSZZ „Solidarność”, podobnie jak inne dokumenty konstytuujące różne organizacje posiada zapisy ideowe, na których opiera swą działalność. Preambuła do Statutu stanowi, że taką podstawą dla naszego Związku jest katolicka nauka społeczna. Niestety, przechodzimy w praktyce wokół tego stwierdzenia. Trudno na przykład spotkać wykład z elementarza katolickiej nauki społecznej w naszych związkowych szkoleniach. Trudno też znaleźć powszechnie dostępne publikacje czy też periodyki poświęcone temu zagadnieniu. Kiedyś, wiele lat temu, wychodził miesięcznik pt.: „Chrześcijanin w świecie” wydawany przez Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych. Niestety, jest to czas przeszły dokonany. Aktualnie na polskim rynku dostępny jest jedynie kwartalnik pt.: „Społeczeństwo” wydawany przez Fundację Civitas Christiana. Od pewnego czasu czasopismo to dostępne jest w formie cyfrowej. Najnowszy numer „Społeczeństwa” opublikowany 6 marca br., noszący nr 164, poświęcony jest „religijnym filarom tożsamości społecznej”. Wśród kilku prac badawczych opublikowanych w tym numerze, na uwagę zasługuje artykuł Krzysztofa Adamskiego „Jak chrześcijaństwo stworzyło cywilizację techniczną”. Według autora rozwój cywilizacji technicznej nie byłby możliwy, gdyby nie zupełnie nowe rozumienie pojęcia ludzkiej wolności przeniesione przez chrześcijaństwo. Docenianie roli osoby ludzkiej doprowadziło do wyzwolenia kreatywności w zakresie inicjatywy gospodarczej oraz wynalazczości technicznej.

Autorka innego artykułu – Kazimiera Jaworska porusza rugowanie religii z polskich szkół w latach 1949 – 1956. Według niej nowa, obca duchowi polskiemu, komunistyczna ideologia za jeden z głównych celów wybrała izolację dzieci i młodzieży od wiedzy religijnej. Miało to służyć stworzeniu „nowego komunistycznego człowieka”. Aktywność kościoła i rodziny uniemożliwiła zrealizowanie tego celu. Wydaje się, że wiele uwag zawartych w omawianym artykule nie straciło, niestety, swej aktualności.

Znany autor – Andrzej Zwoliński przedstawia włączenie rosyjskiego prawosławia w wojenny rydwan rosyjskiego dyktatora – Władimira Putina. Swój artykuł autor zatytułował celnie – „Święta wojna patriarchatu moskiewskiego”.

Na szczególną uwagę zasługują dwa teksty różnych autorów poświęcone Janowi Pawłowi II. Są to: „Ojczyzna w świetle wypowiedzi Jana Pawła II”, „Człowiek sprawcą i twórcą czynu w ujęciu kard. Karola Wojtyły”.

Omawiany numer „Społeczeństwa” zawiera inne, ważne teksty, jak choćby sprawozdanie z „XIII Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej w Weronie” we Włoszech oraz kilka interesujących recenzji.

W związku z dostępnością internetową czasopisma, należy zachęcić do wgłębienia się w treści zawarte w ostatnim numerze „Społeczeństwa”.