Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Na swoim najlepiej

Człowiek – najlepsza inwestycja

PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO-DORADCZA

Ogłasza NABÓR DO PROJEKTU

"Na  swoim  najlepiej"

  

""
Projekt  współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Człowiek – najlepsza inwestycja

PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO-DORADCZA
 
Ogłasza NABÓR DO PROJEKTU
"N a   s w o i m   n a j l e p i e j"
 
W ramach projektu można otrzymać:
– pomoc w założeniu działalności gospodarczej,  bezpłatne wsparcie szkoleniowo – doradcze
– bezzwrotne środki finansowe na uruchomienie oraz rozwój własnej firmy:
        * dotacja inwestycyjna – do 40 000 zł,
        * wsparcie pomostowe podstawowe (po 1200,00 zł przez 6 m-cy);
        * wsparcie pomostowe przedłużone.

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób bezrobotnych (zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy), zamieszkałych w powiecie kieleckim (ziemskim) oraz koneckim zamierzających rozpocząć prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i lub zwierzęcą.

W projekcie przewidziano udział 35 kobiet (zwłaszcza powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci) oraz 15 mężczyzn.
Preferowane grupy wsparcia w ramach projektu stanowią:
– długotrwale bezrobotni, osoby do 25 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby po 45 roku życia,
– osoby z terenów wiejskich.

Zapraszamy szczególnie do udziału w projekcie osoby bezrobotne które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników (zapisy z ostatniego świadectwa pracy).

Z udziału w projekcie wyłączone są osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu.

W celu zgłoszenia się do udziału w projekcie,  należy złożyć dokumenty rekrutacyjne.

 

Termin  składania dokumentów:
od 24.IX.2010 do 30.X.2010 w godzinach: od 900 do 1700
 
Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych można uzyskać w Biurze projektu i na stronie internetowej: www.naswoimnajlepiej.pakd.pl

Biuro Projektu: 25-363 Kielce, ul. Wesoła 51 (Biurowiec – "PPH Nida Sp. z o.o.")
 Telefon: 512 511 192; (41) 34-07-297
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach  od 900 do 1700
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
 
""