Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Marek Banasik i Adam Łukomski honorowymi związkowcami „Solidarności”
„Solidarność” przyjęła w swe szeregi dwóch mecenasów z Regionu Świętokrzyskiego wręczając im tytuły Honorowego Członka NSZZ "Solidarność". Te najwyższe tytuły związkowe wręczył Markowi Banasikowi – mecenasowi z Jędrzejowa i Adamowi Łukomskiemu – mecenasowi z Końskich przewodniczący krajowej „Solidarności” Piotr Duda. Uroczystość odbyła się 7 stycznia 2011r. w Hotelu Dal w Kielcach i była połączona z regionalnym spotkaniem opłatkowym. Mszę świętą sprawował krajowy duszpasterz świata pracy bp Kazimierz Ryczan. Uroczystość zgromadziła ponad 200 związkowców i zaproszonych gości, wśród których byli m.in. przedstawiciele władz samorządowych i pracodawcy.
 
Tytuł Honorowy Członek NSZZ "Solidarność" jest nadawany zasłużonym dla Związku osobom, które z racji wykonywanego zawodu nie mogą formalnie przynależeć do „Solidarności”. Tytuł ten przyznaje najwyższe gremium Związku – Krajowy Zjazd Delegatów. Zarząd Regionu Świętokrzyskiego wystąpił w sierpniu 2010r. do KZD z wnioskiem o nadanie tego zaszczytnego wyróżnienia dwóm mecenasom: Panu Markowi Banasikowi z Jędrzejowa i Panu Adamowi Łukomskiemu z Końskich.
Poniżej zamieszczamy uchwały, które Zarząd Regionu podjął w tej sprawie, a których ukoronowaniem było uroczyste wręczenie tytułów przez przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudę Honorowym Związkowcom.
Ap
 
Uchwała nr 3/2010
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"
z dnia 10 sierpnia 2010r.
 
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" wnioskuje do Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" za pośrednictwem Komisji Krajowej o nadanie tytułu Honorowego Członka NSZZ "Solidarność" dla Pana Marka Banasika.
 
Uzasadnienie
 
Pan Marek Banasik jest w regionie znanym społecznikiem i adwokatem obdarzonym niekwestionowanym autorytetem.
Z racji wykonywanego wolnego zawodu nie był w stanie formalnie przynależeć do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, współorganizując go i wspierając, również prawnie.
Pan Marek Banasik urodził się 20 stycznia 1942r. we Włoszczowie. Wychowywał się w rodzinnej atmosferze narodowo-demokratycznej kultywowanej jeszcze na ojczystej wileńszczyźnie. W latach 1964-1967 odbywał aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie a w latach 1967-1970 był aplikantem adwokackim w Sądzie Wojewódzkim w Kielcach. Od 1970 roku jest czynnym adwokatem; do 1975r. w Zespole Adwokackim we Włoszczowie a od 1975r. w Jędrzejowie. Przez wiele lat piastował funkcje w samorządzie adwokackim, m.in. w latach 1984-1994 był wicedziekanem i członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach.
Od 1970r. zaangażowany jest w niesienie pomocy Polakom na Wschodzie – szczególnie na Wileńszczyźnie, skąd pochodzi jego rodzina. W sposób szczególny troszczył się o edukację polskiej młodzieży w okręgu wileńskim, wspierając ją podręcznikami i klasyką literatury polskiej.
Od 1980r. bezinteresownie udzielał pomocy prawnej pracownikom tworzącym struktury NSZZ "Solidarność" i „Solidarność” RI. W stanie wojennym był obrońcą w sprawach politycznych działaczy związkowych oraz uczestników strajku włoszczowskiego w obronie krzyży. Bronił też uczestników marszu szlakiem I Kadrowej zatrzymanych przez PRL-owską Służbę Bezpieczeństwa pod Jędrzejowem w 1984r.
W 1989r. współorganizował lokalny Komitet Obywatelski „Solidarność”, zostając radnym z jego ramienia a następnie w latach 1990-1994 – Burmistrzem Miasta i Gminy Jędrzejów.
W okresie 1998-2002 był radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z ramienia AWS, przewodnicząc Komisji Samorządu Terytorialnego.
Nadal współpracuje z NSZZ "Solidarność" wielokrotnie reprezentując pracowników – członków Związku przed sądami pracy.
Za Zarząd
 
Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
 
 
 
 
 
Uchwała Nr 4/2010
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 10 sierpnia 2010r.
 
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wnioskuje do Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” za pośrednictwem Komisji Krajowej o nadanie tytułu Honorowego Członka NSZZ „Solidarność” dla Pana ADAMA ŁUKOMSKIEGO
 
Uzasadnienie:
 
Pan Adam Łukomski jest w naszym województwie znanym adwokatem, współpracującym
z NSZZ „Solidarność” od 1980 roku.
Z racji wykonywanego zawodu nie jest w stanie przynależeć do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
Pan Adam Łukomski urodził się 2 czerwca 1943 roku. Od lat 70-tych poprzedniego stulecia jest adwokatem w Końskich. Tam też od 1980 roku był społecznym doradcą Delegatury Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w Końskich. W stanie wojennym bezinteresownie występował przed sądami i kolegiami ds. wykroczeń jako obrońca represjonowanych  związkowców. Aktywnie organizował pomoc represjonowanym w stanie wojennym. W 1989 roku wraz z działaczami NSZZ „Solidarność” w Końskich.
W I kadencji Sejmu RP (1991-1993) sprawował mandat posła na Sejm z listy Wyborczej Akcji Katolików będąc wiceprzewodniczącym Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Odznaczony przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Złotym Krzyżem Zasługi.
Nadal współpracuje z NSZZ „Solidarność”.
Za Zarząd
 
Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”