Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 List otwarty do marszałka Adama Jarubasa
Pan Adam Jarubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL
Kielce
 
LIST OTWARTY
 
Wobec wielu niepokojących zjawisk dotyczących naszego województwa, aktualnie do tej kategorii zaliczyć należy także plany likwidacji na dużą skalę szkół. Uwaga ta dotyczy szczególnie północy województwa, w tym przede wszystkim Ostrowca Świętokrzyskiego i Skarżyska-Kamiennej.
Wiedząc, że planowane likwidacje placówek oświatowych nie dotyczą wprost kompetencji Zarządu Województwa, którym Pan kieruje, to jednak do zakresu działalności samorządu województwa należy „wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli” (Ustawa o samorządzie województwa). Masowa likwidacja szkół z pewnością nie służy podnoszeniu poziomu wykształcenia, gdyż z konieczności takie działania obniżają standardy nauczania.
W sposób szczególny uwidacznia się to w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie nowo wybrany Prezydent Miasta, dotychczasowy poseł PSL planuje likwidację aż czterech szkół. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż dzieje się to na początku kadencji, tuż po zakończonej kampanii wyborczej, w której deklarowano utrzymanie wszystkich placówek oświatowych. Ponadto istotną kwestią jest fakt, że w żadnej z objętych likwidacją placówek nie uczy się mniej niż 100 dzieci. Nie można więc uznać, iż szkoły są zbyt mało liczne i jedynie ta okoliczność zmusza samorząd do tak drastycznych kroków. Dzieje się tak w sytuacji, w której Minister Edukacji Narodowej w liście datowanym 4 lutego 2015 roku i adresowanym do „Drogich Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów i Radnych” apeluje o powstrzymywanie się od pochopnych decyzji o likwidacji szkół. Przytacza w tym liście argumenty przeciwko planowanym likwidacjom. Pisze więc, że „likwidacja małych szkół daje często pozorne oszczędności”, że „małe szkoły mogą pełnić wiele dodatkowych funkcji”, że istnieje „wsparcie finansowe dla małych szkół”.
Należy wierzyć, że apel ten nie jest wyłącznie propagandowym zabiegiem lecz przemyślaną postawą ministra rządu PO-PSL, którego politycznym zapleczem jesteście również Panowie. Przy upartej postawie Prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego, co do likwidacji szkół, należy uznać, że sprzeczność występująca między listem Pani Minister a działaniami samorządu ostrowieckiego wynika wyłącznie z kalkulacji politycznej. Sytuacja taka podważa wiarygodność aktualnej władzy publicznej w Polsce.
Trudno się więc dziwić szerokiemu oburzeniu społecznemu na tego typu praktyki. Wypada w tym miejscu przypomnieć, że jednym z 6 postulatów NSZZ „Solidarność” adresowanym do władz państwowych podczas kilkusettysięcznej demonstracji we wrześniu 2013r. w Warszawie był apel o „zaprzestanie likwidacji szkół i zaprzestanie przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy”. Lekceważenie społecznych oczekiwań i niepokojów przerodzić się musi w spotęgowane społeczne niezadowolenie. W sytuacji naszego województwa, przy notowanej recesji gospodarczej i wysokim bezrobociu szczególnie na północy województwa, ograniczenia zatrudnienia w oświacie poprzez likwidację szkół oraz pogarszanie standardów nauczania musi się dodatkowo, negatywnie odbić na sytuacji społeczno-ekonomicznej regionu.
W tej sytuacji apeluję w imieniu zaniepokojonych środowisk lokalnych o podjęcie działań przez Pana Marszałka, aby zaniechać błędnych i krótkowzrocznych planów redukowania oświaty świętokrzyskiej.
Instrumenty polityczne, jako Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL i administracyjne jako Marszałka Województw są w Pana rękach.
Z poważaniem
 
Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
Kielce, dnia 5 lutego 2015r.