Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Lektury bez cenzury

„Solidarność” oświatowa podejmuje działania w obronie zapisów Karty Nauczyciela. Struktury Związku w regionach będą występowały do parlamentarzystów o głosowanie przeciw ustawie zmieniającej Kartę Nauczyciela. Rada SKOiW apeluje, aby podobne stanowiska do posłów i senatorów kierowali wszyscy nauczyciele. Rada Sekcji Krajowej nie wyklucza zaostrzenia form protestu, jeśli Rząd nie wycofa projektu niekorzystnych zmian w Karcie Nauczyciela.

Sekcja Krajowa ogłosiła Inicjatywę Społeczną „Lektury bez cenzury” promującą klasyczne dzieła polskiej literatury – „Pan Tadeusz”, „Trylogia”, „Konrad Wallenrod” rugowane z kanonu lektur szkolnych.

Inicjatywa jest skierowana do wszystkich – bez różnicy na wiek, wykształcenie i wykonywaną pracę, którzy są świadomi nieodwracalnych i niezwykle szkodliwych działań dla kształcenia i wychowania młodzieży realizowanych przez ministerstwo edukacji narodowej jako konsekwencję zmiany podstawy programowej kształcenia ogólnego zawartej w rozporządzeniu z dnia 23 grudnia 2008 roku.

Organizatorzy akcji zachęcają do uważnego czytania w/w utworów i poszukiwania odpowiedzi wraz z uzasadnieniem na pytanie: Jakie słowa zaszkodziły klasyce literatury polskiej: utworom Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”, „Konrad Wallenrod” oraz „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, że minister edukacji narodowej ruguje je z kanonu lektur szkolnych?