Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Krajowi Duszpasterze Ludzi Pracy

1. Biskup Herbert Bednorz – pierwszy przewodniczący powołanej przez Episkopat 7 maja 1980r. Komisji ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy.

2. Kardynał Henryk Gulbinowicz pierwszy Duszpasterz Ludzi Pracy. (1983r.- 1992r.)

Arcybiskup Senior,Kardynał-Prezbiter Tytułu Niepokalanego Poczęcia NMP Ad Saxa Rubra. Doktor Teologii, doktor honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej i Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Były Członek Kongregacji: ds. Kościołów Wschodnich, ds. Duchowieństwa, ds. Ewangelizacji Narodów. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Kanonik Kapituły Warmińskiej we Fromborku, Kawaler Orderu Orła Białego. Urodzony 17 października 1923 r. w Szukiszkach (Archidiecezja Wileńska), wyświęcony na kapłana 18 czerwca 1950 r. w Białymstoku, mianowany Administratorem Apostolskim w Białymstoku 12 stycznia 1970 r., konsekrowany 8 lutego 1970 r., mianowany Arcybiskupem Metropolitą Wrocławskim 15 grudnia 1975 r., ingres do Katedry Wrocławskiej 2 lutego 1976 r., kreowany Kardynałem 25 maja 1985 r.

3. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski (1992r.- 2008r.)

Biskup Senior.Urodził się 16 września 1931 roku w Piskach, gdzie rodzice zakupili gospodarstwo rolne, po powrocie z emigracji w USA. Jest absolwentem gimnazjum księży misjonarzy w Krakowie, w szeregi których wstąpił po maturze. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1956r. w Krakowie. Jest doktorem prawa kanonicznego. Studiował na KUL i w Rzymie. Pełnił funkcję wizytatora zgromadzenia misjonarzy, trzykrotnie był rektorem seminarium duchownego w Gdańsku. 23 marca 1983 roku został mianowany biskupem tytularnym Benevento i biskupem pomocniczym biskupa gdańskiego Lecha Kaczmarka, konsekrowany 17 kwietnia 1983 w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. 31 grudnia 1984r., po śmierci biskupa Lecha Kaczmarka, został mianowany biskupem gdańskim, od 25 marca 1992r. był arcybiskupem metropolitą gdańskim. Sprawowanie urzędu zakończył 26 kwietnia 2008r. Członek Rady Stałej Episkopatu Polski. Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu. Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Moderator Krajowy Duszpasterstwa Ludzi Morza.

4. Biskup Kazimierz Ryczan (2008r.-2015r.)

Biskup Senior, doktor habilitowany nauk teologicznych,profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Urodził się 10 lutego 1939 r. w Żurawicy koło Przemyśla, w rodzinie Stanisława i Joanny. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Żurawicy, a potem do II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu.
W 1956 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia prezbiteratu przyjął 16 czerwca 1963 r. w Przemyślu z rąk bp. Franciszka Bardy. Po święceniach posługiwał kolejno w parafii Szebnie, a potem w Rzeszowie. Następnie został skierowany na studia specjalistyczne na KUL. Po ich ukończeniu pracował, jako duszpasterz akademicki w Rzeszowie, a w 1976 r. został pracownikiem naukowym KUL. W 1992 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego i został powołany na Kierownika Katedry Socjologii Religii w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL.
Dnia 17 lipca 1993 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem ordynariuszem Diecezji Kieleckiej. Sakrę biskupią otrzymał z rąk kard. Franciszka Macharskiego oraz abp. Edwarda Nowaka i bp. Mieczysława Jaworskiego. Ingres do Bazyliki Katedralnej w Kielcach miał miejsce 11 września 1993r. Od 11 października do 28 listopada 2014 r. był Administratorem Apostolskim Diecezji Kieleckiej. Obecnie na emeryturze. Funkcje w Konferencji Episkopatu Polski: członek Rady Stałej, członek Rady Naukowej, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy.
 

5. Arcybiskup Józef Kupny (od 2013r.-)

Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy wybrany przez biskupów podczas 368 zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski 11–12 marca w Warszawie.
Arcybiskup Józef Kupny urodził się 23 lutego 1956r. w Dąbrówce Wielkiej, święcenia kapłańskie przyjął 31 marca 1983r. w Katowicach z rąk biskupa katowickiego Herberta Bednorza. Sakrę biskupią przyjął 4 lutego 2006r. Od 2013r. jest metropolitą wrocławskim.