Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Konkurs wiedzy o NSZZ „Solidarność” rozpoczęty (po raz XII)

21 lutego 2014r. ponad pięciuset uczniów z trzydziestu szkół województwa świętokrzyskiego będzie uczestniczyć w etapie szkolnym XII edycji wojewódzkiego konkurs wiedzy o NSZZ „Solidarność”. Eliminacje szkolne wyłonią finalistów szczebla wojewódzkiego. Konkurs finałowy (II etap) przeprowadzony będzie 22 marca 2014r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Organizatorami konkursu pod patronatem Piotra Dudy – Przewodniczącego KK są Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" i Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego a jego główną tematyką jest historia „Solidarności” na tle najnowszej – głównie powojennej – historii Polski oraz historia i współczesność ruchu związkowego w kraju i na świecie. Tematyka nie ogranicza się do samej tylko historii, dotyka także innych kwestii jak choćby teoretycznych podstaw funkcjonowania związków zawodowych a w tym obszarze uniwersalnych celów i funkcji związków zawodowych. Od uczniów biorących udział w konkursie wymagana będzie też podstawowa wiedza z prawa pracy oraz zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) a w tym zakresie także wiedza o Państwowej i Społecznej Inspekcji Pracy.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 1 kwietnia 2014. Wtedy to laureaci konkursu a także uczniowie wyróżnieni otrzymają wartościowe nagrody rzeczowe i dyplomy.