Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Konkurs na najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy

W dniu 22 listopada odbyła się w Kielcach uroczystość z okazji 100 rocznicy powstania Pań-stwowej Inspekcji Pracy zorganizowana przez kielecki Okręgowy Inspektorat Pracy. Uroczy-stość rozpoczęła się Mszą Świętą, którą w kieleckiej bazylice odprawił ksiądz biskup Marian Florczyk. Dalsza część uroczystości odbyła się w Pałacu Biskupów Krakowskich. Rocznica była okazją do uhonorowania osób i instytucji, które współpracują z PIP i które mają zasługi w dbaniu o to, aby prawo pracy było przestrzegane. W trakcie uroczystości przedstawiono i uhonorowano upominkami osoby i firmy, które brały udział w konkursach organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach. Jednym z nich był konkurs na najaktywniej-szego społecznego inspektora pracy. W konkursie tym brał udział zakładowy społeczny in-spektor pracy w MAN BUS Zbigniew Palacz, którego do konkursu zgłosiła „Solidarność”. Palacz zajął pierwsze miejsce. Warto wspomnieć, że Zbigniew Palacz do konkursów na na-jaktywniejszego inspektora zgłaszany jest przez „Solidarność” co rok i zawsze zajmuje czo-łowe miejsca. Wcześniej zajął miejsce trzecie, następnie drugie, a później pierwsze. W tego-rocznym konkursie przyznano mu znów miejsce pierwsze.
Uhonorowano również  związkowców „Solidarności” z PKP PLK Kielce, z Celsy „Huta Ostrowiec”, z Chemaru i Uzdrowiska Busko-Zdrój.
W uroczystości wziął udział przewodniczący Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" – Waldemar Bartosz, jego zastępca – Mieczysław Gójski oraz przewodniczący „Solidarności” w MAN BUS Jan Seweryn.

Jan Seweryn


""

 

""

 

""

 

""

 

""

 

""

 

""

 

""

 

""

 

""

 

""