Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Komunikat z dn. 4 września 2013r. dot. Ogólnopolskich Dni Protestu

Koleżanki i Koledzy,

informuję, że wszystkie pojazdy udające się na Dni Protestu mają być oznakowane białą kartką formatu A4, umieszczoną z prawej strony szyby przedniej. Pojazdy jadące na 11-tego na dzień branżowy, na w/w oznakowaniu piszą nazwę ministerstwa, pod które się udają, co zdecydowanie ułatwi policji skierowanie pojazdów w odpowiednie miejsca. Każdy region czy struktura branżowa dodatkowo oznacza pojazd własnymi symbolami i numerami w celu ułatwienia manifestantom odnalezienie swoich pojazdów.

Pojazdy NSZZ „Solidarność” będą miały wyznaczone miejsca parkingowe w dniu 14 września przy ulicach: Czerniakowskiej, Gagarina, Sobieskiego, Myśliwieckiej, Torwar.

W każdym autokarze ma być osoba odpowiedzialna za tę grupę manifestantów, a także 5 osób jako służba porządkowa. Imię, nazwisko i telefon komórkowy tych osób musi być przekazany w czasie demonstracji przewodniczącemu zgromadzenia.

Po rozwiązaniu zgromadzenia w poszczególnych dniach odpowiedzialność za manifestantów biorą szefowie poszczególnych autokarów bądź grup. Jeżeli wśród demonstrantów NSZZ „Solidarność” będą też inne osoby (stowarzyszenia, instytucje pozarządowe, itp.) muszą bezwzględnie podporządkować się szefowi odpowiedniego autokaru bądź grupy.

Przypominam również, że zgodnie z ustawą z dn. 5.07.1990 r. prawo o zgromadzeniach (Dz. U. 2013.397j.t.) w zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.

 

Raz jeszcze, w imieniu Przewodniczącego Piotra Dudy i własnym, apeluję o mobilizację wszystkich struktur naszego związku i udział w Dniach Protestu zgodnie z deklaracjami. W najbliższym czasie przekażemy kolejny komunikat z ewentualnymi dalszymi ustaleniami.

 

Gdańsk, dnia 4.09.2013 r.

  
Pozdrawiam
 
Z-ca Przewodniczącego
KK NSZZ "Solidarność"
Tadeusz Majchrowicz