Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Komunikat ws Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych

Dzisiaj, 4 listopada 2015r. Jacek Michalski – przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w KKSM SA w Kielcach we własnym imieniu jako wierzyciel oraz w imieniu organizacji związkowej złożył w Sądzie Rejonowym w Kielcach zażalenie (art. 320 Ustawy Prawo upadłościowe) na postanowienie sędziego komisarza o zbyciu nieruchomości KKSM SA w Kielcach przy ul. Ściegiennego 5.

Również dzisiaj poseł-elekt Bogdan Latosiński złożył w Sądzie Rejonowym pismo apelujące o zaniechanie sprzedaży KKSM SA w częściach.

 

 

Kielce, 4 listopada 2015r.
Jacek Michalski
– Pracownik KKSM S.A. w  upadłości
– Wierzyciel
– Przewodniczący Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” w KKSM S.A. w Kielcach
Sąd Rejonowy w Kielcach
 
W sprawie: zażalenia na postanowienie sędziego –komisarza o zatwierdzenie wyboru oferenta na zbycie nieruchomości KKSM S.A. przy ul. Ściegiennego 5 w Kielcach.
Jako pracownik Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych S.A. w Kielcach, wierzyciel należności od upadłego KKSM S.A. oraz reprezentant pracowników z racji pełnienia funkcji przewodniczącego zakładowej organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” w KKSM S.A. wnoszę o uchylenie zatwierdzenia przetargu na nieruchomość KKSM S.A. przy ul. Ściegiennego 5 w Kielcach.
 
Uzasadnienie
Prowadzone postępowanie upadłościowe KKSM S.A. w Kielcach miało zakończyć się sprzedażą masy upadłościowej w całości dla podmiotu z branży materiałów mineralnych i budowlanych. Taka decyzja dawała duże prawdopodobieństwo znacznej spłaty wierzytelności oraz zachowania w całości sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Należy bowiem nadmienić, iż zarówno przed – jak i w trakcie upadłości przedsiębiorstwo funkcjonuje sprawnie, generując zyski i płacąc zobowiązania. Ogromne należności skutkujące upadłością były rezultatem złego zarządzania firmą przez właściciela wyłonionego na podstawie błędnej polityki prywatyzacji firmy.
Odstąpienie od podpisania umowy sprzedaży nieruchomości przy ul. Ściegiennego 5 w Kielcach i powrót do przetargu na sprzedaż całej masy upadłościowej staje się realne biorąc pod uwagę enuncjacje aktualnych parlamentarzystów rządzącej partii o woli spowodowania przystąpienia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. do w/w przetargu. Takie postępowanie mieści się w celach działania przywołanej Agencji.
Podział masy upadłościowej i zbywanie jej częściami w porównaniu ze sprzedażą całości prawdopodobnie spowoduje mniejsze wpływy dla wierzycieli co należy kwalifikować jako działalność na ich szkodę.
Ponadto nieruchomość przy ulicy Ściegiennego 5 w Kielcach jest obarczona zapisem hipotecznym przez Bank Zachodni i on będzie miał przede wszystkim pożytki ze sprzedaży tej części majątku, co wiąże się z pokrzywdzeniem innych wierzycieli.
Jednocześnie należy zauważyć, że elementem nieruchomości przy ulicy Ściegiennego 5 w Kielcach jest budynek mieszkalny, zajęty przez kilkanaście rodzin. Zbycie go dla anonimowego nabywcy bez zabezpieczenia prawa do zajmowania lokalu kłóci się z zasadami współżycia społecznego.
Biorąc te okoliczności  pod uwagę wnioskuję tak ja na wstępie.
Jacek Michalski
 
 

 

 

Kielce, 4 listopada 2015r.
Bogdan Latosiński
Poseł-elekt
Sąd Rejonowy w Kielcach
 
W związku z licznymi sygnałami dotyczącymi podziału masy upadłościowej KKSM S.A. w Kielcach i planami zbywania ich, wyrażam głębokie zaniepokojenie. KKSM S.A. funkcjonuje również w upadłości sprawnie, generując zyski i spłacając wszelkie należności. Podział masy upadłościowej i zbywanie w częściach pozbawi integralności przedsiębiorstwo co może skutkować zarówno utratą miejsc pracy jak i zmniejszeniem wartości zbywanego majątku.
Pojawiające się oświadczenia dotyczące woli nabycia całej masy upadłościowej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. daje realną nadzieję na kontynuowanie działalności KKSM S.A. w całości jak również lepszego zadośćuczynienia dla wierzycieli.
Apeluję więc do Sądu o wnikliwe rozpatrzenie również zażalenia na zatwierdzenie licytacji w/w nieruchomości złożone w imieniu pracowników KKSM. S.A., którzy także są wierzycielami.
Z wyrazami szacunku
Bogdan Latosiński
 
Do wiadomości:
Tycjan Saltarski  syndyk Masy upadłościowej KKSM S.A. w Kielcach