Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 KOMUNIKAT Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z demonstracji pod MEN 12 września 2013r.
 
Ponad 5 tys. związkowców z oświatowej „Solidarności” wzięło udział w demonstracji pod gmachem MEN w ramach Ogólnopolskich Dni Protestu. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni wyrazili swoje niezadowolenie z polityki edukacyjnej Rządu PO-PSL. Domagali się m.in. większych nakładów finansowych na oświatę, wstrzymania prac nad zmianami w Karcie Nauczyciela, naprawienia reformy programowej, zaprzestania likwidacji szkół i zwolnień nauczycieli, przywrócenia prawa nauczycieli do wcześniejszych emerytur.
W rocznicę wielkiej Wiktorii Wiedeńskiej „Solidarność” oświatowa licznie zgromadziła się pod ministerstwem edukacji. Po wstępnych wystąpieniach przewodniczącego SKOiW Ryszarda Proksy, sekretarz Komisji Krajowej Ewy Zydorek oraz przewodniczących Zarządów Regionów: Mazowsza Andrzeja Kropiwnickiego i Wielkopolski Jarosława Lange organizatorzy pikiety zaprezentowali dziesięć grzechów głównych Ministra Edukacji Narodowej. Sobowtóry minister Szumilas (szumilaski) kolejno symbolizowały poszczególne grzechy:
1. Szkodliwe zmiany podstawy programowej.
2. Likwidacja szkół. Prywatyzacja oświaty.
3. Brak rzeczywistego dialogu społecznego.
4. Masowe zwolnienia pracowników oświaty.
5. Obniżanie jakości kształcenia.
6. Niedofinansowanie oświaty.
7. Wyzbywanie się odpowiedzialności państwa za oświatę.
8. Obowiązkowe posyłanie 6-latków do nieprzygotowanych szkół.
9. Drogie podręczniki.
10. Odstępowanie od wychowania historyczno – patriotycznego.
Ten ostatni grzech w formie scenki historycznej przedstawili rycerze z bractwa im. Ks. Jeremiego Wiśniowieckiego z Lublina. Przesłaniem ich wystąpienia była potrzeba dobrej edukacji a w słowach przewijała się krytyka usunięcia z kanonu lektur szkolnych utworów Mickiewicza i Sienkiewicza na poziomie gimnazjalnym.
Odczytano także głosy poparcia dla protestujących z ETUCE (europejskiej konfederacji nauczycielskich związków zawodowych) i od organizacji związkowych z wielu krajów Europy.
Kulminacyjnym punktem demonstracji było „przybicie” do ściany budynku MEN olbrzymiej petycji z żądaniami protestujących. Do związkowców nie wyszła ani pani minister ani nikt z jej podwładnych.
Następnie związkowcy przemaszerowali pod Sejm RP do miasteczka namiotowego, gdzie po krótkich wystąpieniach Piotra Dudy – przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” oraz Ryszarda Proksy, Teresy Misiuk i Ewy Kończyk kontynuowano debaty, m.in. na temat służby zdrowia.
Prezydium SKOiW z przewodniczącym Ryszardem Proksą na czele serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom demonstracji pod MEN i organizacjom „Solidarności” oświatowej w regionach za pełną i odpowiedzialną mobilizację w tym dniu.
 
Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ "Solidarność"
Wojciech Jaranowski