Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Kielce stolicą „Solidarności”

XXVI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" obradował w kompleksie Targów Kielce w dniach 22-23 listopada 2012r. Został poprzedzony mszą świętą w Bazylice Katedralnej. Nabożeństwu przewodniczył biskup kielecki – Kazimierz Ryczan – Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy, w asyście biskupa Mariana Florczyka, proboszcza katedry i licznie zgromadzonych kapelanów „Solidarności” z całego kraju. Uczestników nabożeństwa powitali ks. Jan Iłczyk – kielecki duszpasterz pracowników oraz przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" – Piotr Duda.

W wygłoszonej homilii bp Kazimierz Ryczan przypomniał czym jest solidarność mówiąc – „jesteście Związkiem Zawodowym „Solidarność”. Związek ma ściśle określone cele. Walczycie o sprawiedliwość, a to przeszkadza. Bronią się przed związkiem  pracodawcy. Lekceważą was władze. Miliony podpisów wyrzucane są do kosza. Ludzi inaczej myślących nazywa się oszołomami”. Na pytanie, co przed „Solidarnością” Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy odpowiedział – „wierność zasadom i obrona godności Polaka”.

Liturgię mszy świętej uświetnił chór z Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach oraz Krzysztof Błaszkiewicz – solista i muzyk z Filharmonii Oskara Kolberga w Kielcach. Po zakończonej uroczystości Piotr Duda, Waldemar Bartosz i Janusz Śniadek w obecności delegatów i licznie zgromadzonych pocztów sztandarowych, wśród których był sztandar gdańskiego MKS-u, złożyli wieniec przed pomnikiem kapelana „Solidarności”, błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Kwiaty złożyli też przedstawiciele kierownictwa Instytutu Pamięci Narodowej z prezesem Łukaszem Kamińskim na czele. Przejazd na miejsce obrad zapewniły delegatom i innym uczestnikom Zjazdu autobusy kieleckiego MPK. Rozmieszczone w centrum Kielc, wokół bazyliki i w głównych arteriach komunikacyjnych flagi państwowe i „Solidarności” wpisywały się w rangę i znaczenie Zjazdu.

Oficjalne obrady w Targach Kielce zostały poprzedzone symbolicznym wprowadzeniem na salę pocztów sztandarowych – gdańskiego MKS-u i Regionu Świętokrzyskiego „Solidarności”, odśpiewaniem hymnu państwowego, modlitwą Krajowego Duszpasterza Ludzi Pracy i wystąpieniami zaproszonych gości. Słowa powitania z życzeniami dobrych efektów obrad skierował do delegatów Waldemar Bartosz – przewodniczący Świętokrzyskiej „Solidarności” i gospodarz Zjazdu. Wojciech Lubawski – Prezydent Kielc zwracając się do delegatów mówił m.in. o samorządowych problemach, swoistej ścianie blokującej rozwój lokalnych społeczności i zrzucaniu na samorządy przez państwo coraz więcej zadań bez gwarancji zabezpieczenia finansowego. Zdaniem Janusza Śniadka, byłego przewodniczącego krajowej „Solidarności” zasadnicza oś sporu o kształt i przyszłość Polski sprowadza się do realizacji 21 postulatów z Gdańska z 1980 roku. Głos zabrał obecny wśród zaproszonych gości Józef Niemiec – zastępca sekretarza generalnego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych – zwracając uwagę na negatywne oceny związkowców wobec prowadzonej przez Unię Europejską polityki skutkującej m.in. olbrzymim bezrobociem i rosnącym ubóstwem społecznym w krajach unijnych. Iwona Hickiewicz – Główny Inspektor Pracy przedstawiła w swoim wystąpieniu na Zjeździe skalę patologii jaka zadomowiła się na co dzień w polskim środowisku pracy. Zatrudnianie osób na umowy cywilno-prawne zamiast w ramach umów o pracę i olbrzymie zaległości w regularnej wypłacie pracowniczych wynagrodzeń sięgających rocznie setek milionów złotych. Na Zjeździe Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali ponadto: Małgorzata Kwiatkowska – zastępca Głównego Inspektora Pracy, Janusz Czyż – Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach i Barbara Kaszycka – inspektor i rzecznik prasowy w kieleckiej OIP. W gronie zaproszonych gości mających swoje wystąpienie był Łukasz Kamiński – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, koncentrując się w szczególności na znaczeniu historii, jej pielęgnowaniu i systematyzowaniu dla obecnych i przyszłych pokoleń Polaków. Podziękował „Solidarności” za podejmowane wysiłki w tym zakresie.

Po przerwie sprawozdanie z działalności Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" przedstawił Piotr Duda – przewodniczący. Szczegółowo omówił podejmowane przez Związek zadania. Scharakteryzował zagrożenia. Podkreślił ewidentny brak dialogu w Polsce. Nakreślił też strategię działania „Solidarności” na najbliższy czas. Powiedział m.in., że „z tym rządem nie da się już rozmawiać. Potrzeba nam zdecydowanych działań, bo stanowiska i uchwały już nie wystarczają”.

Na zakończenie pierwszego dnia Zjazdu delegaci, przewodniczący i przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych obejrzeli występ Kieleckiego Teatru Tańca w Kieleckim Centrum Kultury.

Decyzją Krajowego Zjazdu Delegatów nadany został zaszczytny tytuł „Zasłużony dla NSZZ »Solidarność«" dla: Marianny Popiełuszko – mamy ks. Jerzego, Stanisława Płatka, ks. prałata Zbigniewa Dołhania, ks. Henryka Bolczyka, abp Leszka Głódzia z Gdańska i pośmiertnie dla Lecha Kaczyńskiego – Prezydenta RP, jednej z ofiar katastrofy smoleńskiej.

Zjazd zakończył się późnym popołudniem w piątek, 23 listopada br.