Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Emerytura za staż

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek z dniem 30 czerwca 2021r., przyjęła wniosek o utworzeniu „Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz zmianie niektórych ustaw”. Oznacza to, iż od 7 lipca 2021r. można formalnie rozpocząć akcję zbiórki podpisów pod naszym projektem „Emerytura za staż”.
Na zbieranie podpisów mamy 3 miesiące, termin upływa 6 października o godz. 24.00.
Podpisy popierające projekt ustawy „Emerytura za staż” można składać w siedzibie Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" (Kielce, ul. Planty 16A, czwarte piętro) a także we wszystkich siedzibach Delegatur Świętokrzyskiej „Solidarności”.

Tutaj więcej na temat emerytur stażowych!

Rozpoczęła się kampania edukacyjna dotycząca emerytur stażowych.
NSZZ Solidarność postawiło sobie za cel, przedstawienie w jasny i przystępny sposób informacji o takiej opcji emerytalnej, która miałaby uzupełnić rozwiązania w obecnym systemie emerytalnym.
Dlaczego warto myśleć o swojej emeryturze od początku swojej kariery zawodowej i na co zwracać uwagę?
To wyjaśnią Zbychu i Rychu w cyklu #EmeryturaZaStaż

kliknij ""
 

""

Poniżej prezentujemy postanowienie Marszałka Sejmu o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw.

""

 

Ustawa o Emeryturach Stażowych

Lista do składania podpisów – Wykaz obywateli