Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Diecezjalne sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodziny

W niedzielę Świętej Rodziny, 29 grudnia 2013r. biskup kielecki Kazimierz Ryczan powołał w Kielcach diecezjalne sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodziny. Mszy św. przewodniczył biskup ordynariusz a koncelebransami byli: biskup Kazimierz Gurda, bp Piotr Skucha z Sosnowca, opat Cystersów z Jędrzejowa o. Edward Stradomski oraz kilkudziesięciu księży.

W homilii bp Kazimierz Ryczan mówił m.in. o współczesnych zagrożeniach dla rodziny oraz wskazał postać św. Józefa jako wzór postępowania i zaufania Bogu.

W trakcie Mszy św. kanclerz ks. dr Andrzej Kaszycki odczytał dekret biskupa kieleckiego Kazimierza Ryczana o podniesieniu kościoła św. Józefa Robotnika w kieleckiej dzielnicy Szydłówek do rangi diecezjalnego sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodziny.

W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści, wojewoda świętokrzyski, prezydent Kielc oraz tysiące kielczan, wśród których byli m.in. przedstawiciele Świętokrzyskiej „Solidarności” z przewodniczącym Waldemarem Bartoszem i licznymi pocztami sztandarowymi zakładowych organizacji związkowych.

Kościół św. Józefa Robotnika w Kielcach jest miejscem corocznych pielgrzymek Świętokrzyskiej „Solidarności”.

 

Parafia św. Józefa Robotnika obejmuje kieleckie osiedla Szydłówek, Uroczysko, Bocianek i Związkowiec. Liczy ok. 24 tys. mieszkańców i jest największa w diecezji. Proboszczem jest ks. prałat Jan Iłczyk.

Parafię erygował w 1958r. bp Czesław Kaczmarek, wydzielając nowy okręg parafialny z macierzystych parafii św. Wojciecha i katedralnej. Władze nie wydały zezwolenia na budowę kościoła, dlatego w 1958r. staraniem ks. Tadeusza Cabańskiego wzniesiono tymczasową kaplicę, według projektu inż. Adama Klimka. Kaplicę poświęcono 21 września 1958r. Zezwolenie na budowę świątyni parafia otrzymała w 1973r. Budowniczym kościoła św. Józefa Robotnika był ks. proboszcz Jan Kudelski. Dwukondygnacyjną świątynię reprezentującą współczesną architekturę sakralną zaprojektowali: Władysław Pieńkowski, Marian Szymanowski, Kinga Pieńkowska-Osińska. Kamień węgielny pochodzący z Grobu św. Piotra w Rzymie (poświęcony przez papieża Pawła VI) 10 października 1976r. wmurował bp Jan Jaroszewicz. W 1983 r. zaczęto odprawiać Msze św. w górnym kościele. Po ponad dwudziestu latach budowy kościół konsekrował 19 listopada 1995r. abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce. (źródło: www.diecezja.kielce.pl)

zobacz: foto