Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Czy będzie strategia przewozów pasażerskich w skali województwa?

Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Bogdan Latosiński złożył na ręce Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa interpelację, w której wnosi o powtórne przeanalizowanie i podjęcie decyzji dotyczącej komunalizacji przedsiębiorstw PKS w województwie świętokrzyskim przez samorząd województwa a także o stworzenie strategii przewozów pasażerskich w skali województwa biorąc pod uwagę uzgodnienia z innymi samorządami, zarówno powiatowymi jak i gminami spełniającymi wymogi ustawy o transporcie drogowym.

Radny zwrócił się również do Marszałka Województwa z zapytaniem dotyczącym funkcjonowania publicznego transportu w regularnej komunikacji autobusowej a w szczególności o to, czy są podejmowane działania w stosunku do przewoźników, którzy świadomie i celowo łamiąc przepisy ustawy a więc obowiązujące prawo, wprowadzają chaos wśród pasażerów i działają na szkodę przewoźników przestrzegających w/w przepisy, czy przeprowadzano kontrole i czy stosowane były kary w stosunku do przewoźników łamiących obowiązujące przepisy oraz czy były odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i które z nich uwzględniono.

Interpelacja i zapytanie zostały złożone 30 stycznia 2012r. Radny Bogdan Latosiński jest również przewodniczącym Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" w MPK w Kielcach.