Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Brak pozytywnej decyzji = brak miejsc pracy

Związki zawodowe działające w Zakładach Przemysłu Wapienniczego Trzuskawica SA, w tym NSZZ "Solidarność", zwróciły się 15 marca br do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o pilne zakończenie postępowania dotyczącego przydziału dodatkowych uprawnień do emisji CO2 dla nowej instalacji do wypału wapna. Nowoczesny piec, w który zainwestowała firma kosztował 50 mln zł i nie można go wykorzystać do produkcji wapna i zatrudnienia pracowników ponieważ brak jest decyzji o zwiększeniu dla ZPW Trzuskawica limitów dwutlenku węgla.

Zaniepokojenie związkowców wiąże się – wobec decyzji o obostrzeniu emisji dwutlenku węgla – z niebezpieczeństwem ograniczenia produkcji wapna i w związku z tym groźbą redukcji zatrudnienia nie tylko w tej firmie ale w całej branży.

Niestety, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego udzielił wprawdzie związkowcom odpowiedzi ale mętnej, uchylającej się od podjęcia decyzji. Wynika bowiem z niej, iż ma uprawnienia do wydawania zezwolenia i jednocześnie nie ma, ponieważ przydział uprawnień do emisji z krajowej rezerwy określa wyłącznie Krajowy Administrator – „Marszałek Województwa jest organem uprawnionym do wydawania zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, jednak przydział uprawnień do emisji z krajowej rezerwy przeznaczonej do instalacji nowych lub instalacji, w których dokonano zmiany, określa wyłącznie Krajowy Administrator”. Na skutek takiego stanowiska władz wojewódzkich związkowcy obawiając się utraty swoich miejsc pracy podjęli decyzję o zorganizowaniu pikiety o godz. 12.00 w środę, 25 kwietnia br. przed Urzędem Marszałkowskim w Kielcach.