Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 7(1421) 13 lutego 2024 5 BHP w budownictwie. Mniej wypadków – więcej poszkodowanych

Kazimierz Pasternak

W 2023 roku na budowach realizowanych w województwie świętokrzyskim dwie osoby poniosły śmierć z powodu upadku z wysokości. Przy zmniejszonej liczbie wypadków w porównaniu z 2022 rokiem niepokojąco wzrosła liczba osób poszkodowanych na placach budów. Jacek Golmento – Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach w czasie grudniowego posiedzenia Świętokrzyskiej Rady do spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, działającej od wielu lat w strukturze organizacyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach, podkreślił znaczenie działań prewencyjnych zorganizowanych w ramach „Tygodnia Bezpieczeństwa” oraz zorganizowanej 22 września 2023 roku w Politechnice Świętokrzyskiej konferencji „Bezpieczna praca na wysokości -Budowa stop wypadkom” z udziałem ponad 100 osób reprezentujących różne środowiska, z NSZZ „Solidarność” włącznie. Zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy ekspertów dotyczyły zarówno wykładów jak i wybranych przypadków dotyczących, dla przykładu, udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym na budowie, stosowania środków ochrony indywidualnej, czy szeroko pojętej pracy bezpiecznej. Były także pokazy sprzętu ratującego człowieka przed upadkiem z wysokości oraz procedur stosowanych przy ratowaniu osób wykonujących prace na wysokości. W ocenie okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach nadal odnotowywane są na budowach różnego rodzaju błędy przy montażu rusztowań oraz niestosowanie w praktyce środków ochrony indywidualnej przy pracach na wysokości.

Z kolei Jan Jóźwik, przewodniczący Świętokrzyskiej Rady d/s Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie omówił rezultaty wyjazdowych spotkań Rady Bezpieczeństwa Pracy, na których łatwiejsze jest zdefiniowanie katalogu wniosków prewencyjnych, usprawniających w konsekwencji działania w sferze BHP.

Małgorzata Procner – inspektor z OIP Kielce wykazała w kilkunastominutowym wystąpieniu najczęściej występujące uchybienia, nieprawidłowości i bagatelizowane błędy w okresie czerwiec-wrzesień 2023r., gdzie maksymalna liczba zatrudnionych to 20 osób. W wyniku 117 kontroli wydanych zostało 811 decyzji, w tym jeden wniosek o ukaranie. Najczęściej stwierdzone nieprawidłowości to: brak odzieży i obuwia roboczego, niestosowanie kasków ochronnych, nieprawidłowy montaż i eksploatacja rusztowań, brak szkoleń bhp i uprawnień kwalifikacyjnych.

W ocenie uczestników posiedzenia Świętokrzyskiej Rady do spraw BHP w Budownictwie należy bezwzględnie egzekwować w procedurach przetargowych wykazywanie realnych kosztów związanych z bhp na prowadzonej budowie, bo to wymóg nie tylko prawny ale i świadomościowy osób realizujących budowy. Wskazane jest, aby już na etapie szkół zawodowych realizowane były programy edukacyjne w zakresie bhp. Kolejny wniosek to instrukcyjno–proceduralne wymogi. Wskazano także na znaczenie faktycznych ocen ryzyka zawodowego i rolę społecznej inspekcji pracy w poprawie bhp na placach budów.