Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Bezprawne pozbawienie wolności pracowników kieleckiej PREMY
Wczoraj, 11 lutego 2013r. pracownicy CPP PREMA SA kończący pracę o godz. 14.30 zostali pomówieni przez prezesa spółki Grzegorza Wysockiego, iż są pod wpływem alkoholu i bezprawnie zatrzymani przy wyjściu z firmy. Do zakładu pracy ściągnięte zostało osiem radiowozów policyjnych. Przymusowe badanie alkomatem pracowników trwało ponad dwie godziny. Żaden z pracowników nie był pijany.
Wczorajsze zdarzenie jest kontynuacją represji stosowanych przez zarząd spółki w stosunku do przedstawicieli pracowników.
Obradujący dziś (12 lutego 2013r.) Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" oburzony łamaniem praw przez prezesa spółki CPP PREMA w stosunku do pracowników ogłosił pogotowie protestacyjne w całym Regionie i postanowił zorganizować przed siedzibą spółki (Kielce, ul. Wapiennikowa 90) w dniu 18 lutego 2013r. o godz. 14.30 pikietę.
 
 
Stanowisko nr 1
Zarządu Regonu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność” z dnia 12.02.2013r.
 
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z najwyższym niepokojem i dezaprobatą przyjął wiadomość o karygodnym zajściu w CPP PREMA SA w Kielcach w dniu 11 lutego 2013 roku.
Według relacji pracowników firmy i obserwatorów z ramienia Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w dniu tym pracownicy CPP PREMA SA (w liczbie około 100 osób) zostali bezprawnie pozbawieni wolności w godzinach 14:30-16:45, co jest czynem zabronionym i karanym art. 189 Kodeksu Karnego. W tym czasie zostali poddani przymusowemu badaniu alkotestem bez żadnych przesłanek wskazujących na podejrzenie spożycia alkoholu. Z braku atestu alkomatu będącego w dyspozycji zakładowej spółki ochroniarskiej, ściągnięte zostały posiłki policyjne w liczbie 6 radiowozów(!) i dwóch samochodów osobowych. Zakaz opuszczenia budynku został odwołany ok. godziny 16:45, po zbadaniu wszystkich pracowników przez policję. Bezzasadność decyzji potwierdza brak pozytywnych wyników badań alkotestem. Części pracowników uniemożliwiono w ten sposób odebranie dzieci z przedszkoli, przyjęcie leków, wizyt w zakładach opieki zdrowotnej, itp.
Akcja policji i zarządu spółki była prowadzona pomimo interwencji przybyłego na miejsce Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, telefonicznych interwencji Przewodniczącego Zarządu Regionu zarówno w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim (godz. 15:45), Kancelarii Premiera RP (godz. 16:05) i w Komendzie Głównej Policji (godz. 16:15).
Ponadto oświadczenie prezesa spółki przekazane przybyłym funkcjonariuszom Policji Państwowej, iż „wszyscy pracownicy są pod wpływem alkoholu” nosi znamiona pomówienia.
Sygnalizowane zdarzenie wpisuje się w cały ciąg represji stosowanych przez zarząd spółki w stosunku do przedstawicieli pracowników (kary porządkowe dla negocjatorów prywatyzacyjnego pakietu socjalnego, zamiar wypowiedzenia umowy o pracę dla przewodniczącego zakładowej organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”).
Dzieje się tak przy aprobacie przedstawiciela właściciela jakim jest Ministerstwo Skarbu Państwa. Na pismo sygnalizacyjne niepokojące postawy zarządu spółki względem przedstawicieli pracowników Podsekretarz Stanu w tym ministerstwie – Pani Urszula Pasławska w odpowiedzi z dnia 5 lutego 2013 roku pisze, że „Rada Nadzorcza podzieliła argumenty przedstawione w tej sprawie przez Zarząd Spółki”.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” odczytuje wszystkie te działania jako przejaw przyzwolenia na łamanie prawa, szczególnie w stosunku do pracowników. Działanie takie niweczy współpracę wewnątrz spółki i prowadzi do istotnych niepokojów społecznych.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” domaga się od organów Państwa Polskiego podjęcia stanowczych działań personalnych i prawnych w stosunku do winnych ww. zdarzeń. W związku z powyższym Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” ogłasza pogotowie protestacyjne w całym regionie. Zarząd Regionu jako Komitet Protestacyjny określi w najbliższym czasie harmonogram publicznych akcji protestacyjnych.
Za Zarząd
 
Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"